ⓘ חוה אלבערשטיין איז א פאפולערע ישראלדיקע זינגערין שוין איבער פערציק יאר. זי זינגט אויף יידיש, העברעיש און ענגליש. ..

                                     

ⓘ חוה אלבערשטיין

חוה אלבערשטיין איז א פאפולערע ישראלדיקע זינגערין שוין איבער פערציק יאר. זי זינגט אויף יידיש, העברעיש און ענגליש.

                                     

1. ביאגרעפיע

אין די 1980ער יארן איז אלעברשטיין געפארן קיין לאנדאן וואו זי האט רעקארדירט צוזאמען מיט לאקאלע מוזיקאנטן אן אלבאם וואס שליסט איין לידער געשריבן דורך נתן יונתן, נתן אלטערמאן, אהוד מנור, רחל און לאה גאלדבערג.