ⓘ ספרי ברסלב ..

ליקוטי עצות

ליקוטי עצות איז א ספר אויסגעשטעלט לויט די א"ב. עס איז עצות און הנהגות ווי אזוי זיך צו פירן מען זאל דערמיט ווערן א ערהליכער פרומער איד, לויט די שיטה און געדאנקען גאנג פון דער ברסלבער פירער ר נחמן מברסלב דער ספר איז ארגינעל געשריבן געווארן צום ערשט אלץ דעם ספר קיצור ליקוטי מוהר"ן, יאהרן שפעטער האט עס ר נתן מברסלב איבערגעשריבן און איינגעטיילט לויט די אותיות. ר נתן שרייבט אין דער הקדמה פון דעם ספר צווישן אנדערע "עס איז נישט דא קיין הייליגע עצה וואס מען וועט נישט טרעפן אין דעם קליין באנד". עס איז ווארט ביי ווארט ארויסגענומען פון די לאנגע מאמרים פונעם ספר ליקוטי מוהר"ן, אבער עס בלויז גענומען די ...

ספר המדות

ספר המדות איז א ספר פון ר נחמן פון ברסלב געשטעלט אויף די מדות לויטן סדר פון די א"ב, דאס הייסט עס הייבט אן אות אמת, דערנאך אמונה, אות ב איז בטחון, אות ג גאווה און אזוי ווייטער. אין אסאך פריערדיגע דרוקן ווערט עס גערופן "ספר הנהגות ישרות מסודר עפ"י א"ב". דער ספר איז א זאמלונג פון אסאך מאמרי חכמינו ז"ל און מדרשים, ווי אויך מוסר רייד און הנהגות וויאזוי דער מענטש זאל זיך פירן ארויסגענומען פון פסוקים פון תנ"ך. דער ספר האט מחבר געווען און געשריבן דער צדיק ר נחמן מברסלב. נישט אלעס וואס ר נחמן האט געהאט געשריבן דערפון האט ער געגעבן צו דרוקן אסאך האט ער נישט געוואלט לאזן דרוקן, אין הקדמה שטייט אז אוי ...

קיצור ליקוטי מוהר"ן

דער קיצור ליקוטי מוהר"ן איז א פארקוצערטער ספר פונעם ליקוטי מוהר"ן, וויבאלד דער ליקוטי מוהר"ן איז גאר לאנגע דרושים און טיעפע מאמרים, און עס איז שווער ארויס צו נעמען דערפון וואס דארף מען למעשה טועהן, האט ר נחמן מברסלב באפוילן פאר זיין תלמיד ר נתן מברסלב ער זאל עס איבערשרייבן און מאכן א סיכום פון יעדען מאמר באזונדער, שרייבן וואס מען דארף טועהן דאס מקיים צו זיין. ר נתן האט מיט שרייבערישע קראפט אזוי געטאן, ער האט געשריבן פונקטליך וואס עס איז שייך מקיים צו זיין פונעם ספר ליקוטי מוהר"ן, ער האט עס געוויזן פאר זיין רבין ר נחמן, און ער האט עס געלויבט ער האט דערויף געזאגט עס איז א שיין צעטעל. ר נתן ה ...

                                     

ⓘ ספרי ברסלב

  • סיפורים - חסידישע ספרים - ענינים - חסידישע ספרים - ש ס - חסידישע ספרים - תורה - ספרי בית דינאוו - ספרי ברסלב - ספרי סאטמאר חסידות שטומף - חסידישע ישיבות
  • סאך וואס עס האט זיך אפגעטון אין זיינע צייט אין דער געגענט פון אוקריינא, טשערנאבל, ברסלב אומאן, טשעהרין, קרימינטשאק, בארדיטשוב, אדעס, לעמבערג, און נאך.
  • געגעבן פון וואס ער האט געהערט אין אומאן זענען באשריבן געווארן אין ספרי שיח שרפי קודש - ברסלב ער ליגט אין הר הזיתים אין דער חלקה פון די בראסלאווער חסידים
  • ספר חיי מוהר ן שיחות הר ן סיפורי מעשיות. דער ספר ווערט דערמאנט אסאך אין ספרי הנהגות, דער מסגרת השלחן אויף קיצור שלחן ערוך דערמאנט עס אסאך, אויך אין זיינע
  • ספר המדות איז א ספר פון ר נחמן פון ברסלב געשטעלט אויף די מדות לויטן סדר פון די א ב, דאס הייסט עס הייבט אן אות אמת, דערנאך אמונה, אות ב איז בטחון, אות
  • איז געדרוקט אין מאהלוב, אבער עס איז נישט אמת עס איז געווארן געדרוקט אין ברסלב אין די הויז פון ר נתן, מען האט געשריבן מאהלוב וויבאלד די רוסישע רעגירונג
                                     

עלים לתרופה (ברסלב)

עלים לתרופה איז א ברסלבער ספר. דער ספר איז א זאמלונג פון בריוון וואס רבי נתן מברסלב ז"ל האט געשריבן פאר זיין זון ר יצחק און פאר זיינע תלמידים און באקאנטע. עס אנטהאלט נאנט צו פינף הונדערט בריוון. פון א היסטארישער שטאנדפונקט קען מען לערנען פון די בריוו זייער א סאך וואס עס האט זיך אפגעטון אין זיינע צייט אין דער געגענט פון אוקריינא, טשערנאבל, ברסלב, אומאן, טשעהרין, קרימינטשאק, בארדיטשוב, אדעס, לעמבערג, און נאך.