ⓘ טראפעז. אין געאמעטריע איז א טראַפּעז א פירעקיקער פֿילעק פֿארעם מיט צוויי פאראלעלע ריפן. אויב איינע פון די זייטנדיקע ריפן איז גראדע צום פאראלעל הייסט דאס א גלייך ..

                                     

ⓘ טראפעז

אין געאמעטריע איז א טראַפּעז א פירעקיקער פֿילעק פֿארעם מיט צוויי פאראלעלע ריפן. אויב איינע פון די זייטנדיקע ריפן איז גראדע צום פאראלעל הייסט דאס א גלייך ווינקלדיקער טראפעז.

אויב זיינען אלע ריפן פאראלעל הייסט דאס א פאראלעלאגראם. אויב זיינען אלע ריפן פאראלעל און די זעלבע גרייס הייסט דאס א לעקעך.