ⓘ רייניגונגס געצייג ..

בעזעם

א בעזעם איז א רייניגונגס געצייג מיט וועלכן מען רייניגט אויף די ערד אין א שטוב. אמאליגע צייטן פלעגט מען מאכן א בעזעם פון שטרוי, וואס מען האט צוזאמען געבינדן ארום א שטעקן. היינטיגע צייטן איז דאס מער פראפעסיאנאל, אבער סאיז נאך אלץ דא צו באקומען שטרויענע בעזעמער. אויך איז פארהאן א באַרשט ; א קליין בערשטל ניצט מען צו אפרייניגן אביעקטן פון שטויב.

                                     

ⓘ רייניגונגס געצייג

  • א בעזעם איז א רייניגונגס געצייג מיט וועלכן מען רייניגט אויף די ערד אין א שטוב. אמאליגע צייטן פלעגט מען מאכן א בעזעם פון שטרוי, וואס מען האט צוזאמען געבינדן
  • א שטויבמאשין אדער שטויבזויגער איז א געצייג וואס מען נוצט צו רוימען שטויב און מיסט פון פ א דלא געס. א מאל נאר הייסט זי א וואקיום ווייל זי נוצט דער מאכט
  • זייף איז געמאכט צו רייניגגן. וויפל מאל מען שטונקט און מען איז שמוציג קומט דער זייף און וואשט אוועק די שלעכטע גערוך און איך ווער צוריק פריש און שמעק געשמאק
  • בלייכעכץ איז א כעמיקאל וואס בלייכט, ד ה עס נעמט אוועק פארב. מען קעס עס ניצן צו רייניגן שמוץ און פלעקן פון קליידער, און אויכעט רייניגט מען דערמיט דעם מקוה
                                     

בלייכעכץ

בלייכעכץ איז א כעמיקאל וואס בלייכט, ד"ה עס נעמט אוועק פארב. מען קעס עס ניצן צו רייניגן שמוץ און פלעקן פון קליידער, און אויכעט רייניגט מען דערמיט דעם מקוה, און להבדיל דעם שווים באסיין ווי אסאך מענטשן לאזן איבער באקטעריעס און שווייס, און עס רייניגט וואונדערליך דאס וואסער און מאכט עס זיכטיג טראץ די שווער שארפע גערוך וואס בלייכעכץ לאזט איבער. געווייטנלעך ניצט מען כלאר בלייכעכץ, וואס אנטהאלט ‎3–6%‏ נאטריום היפאכלאר.