ⓘ פילעק. אין געאמעטריע, איז א פֿילעק א פלאכער פארעם ארומגענומען מיט גראדע ריפן. דער צוזאמענטרעפֿפונקט פון צוויי ריפן הייסט א שפיץ. א פילעק מיט n ריפן רופט מען אן ..

                                     

ⓘ פילעק

אין געאמעטריע, איז א פֿילעק א פלאכער פארעם ארומגענומען מיט גראדע ריפן. דער צוזאמענטרעפֿפונקט פון צוויי ריפן הייסט א שפיץ. א פילעק מיט n ריפן רופט מען אן n -עק. ווען אלע ריפן זענען גלייך הייס דער פילעק רעגלמעסיק.

                                     

1. נעמען פון פילעקן

מגעט א נאמען א פילעק לויט וויפיל ריפן ער האט. צום ביישפיל, א פילעק מיט דריי ריפן הייסט א דרייעק, מיט פיר ריפן הייסט א פירעק, מיט פינף ריפן הייסט א פינפעק, א.א.וו.