ⓘ מוסלעם ברידערשאפט. די מוסלמענער ברידער איז א מולטי-נאצינאלער סוני איסלאמישע ארגאניזאציע. זי איז היינט די גרעסטע איסלאמישע ארגאניזאציע, אין אסאך אראבישע לענדער א ..

                                     

ⓘ מוסלעם ברידערשאפט

די מוסלמענער ברידער איז א מולטי-נאצינאלער סוני איסלאמישע ארגאניזאציע. זי איז היינט די גרעסטע איסלאמישע ארגאניזאציע, אין אסאך אראבישע לענדער איז עס דער הויפט אפאזיציע בעיקר אין עגיפטן. עס איז געגרינדעט געווארן דורך האסאן על-באנא מיט ציל צו מאכן א רעגירונג וואס ווערט געפירט דורך די געזעצן פון איסלאם "שאריא". עס האט זיך שנעל פארשפרייט איבער דער גאנצער אראבישער וועלט.

                                     
  • זיין שלום, אסאד האט אפגעזאגט. אין 1980, האבן מיטגלידער אין די סירישע מוסלעם ברידערשאפט דורכגעפירט אן אטענטאט פרווו, ווי זיין לייבוועכטער, איז אומגעקומען