ⓘ שטול. א שטול אדער א בענקל איז א פארשפרייט מעבלשטיק וואס ווערט געניצט פאר איין מענטש צו זיצן אויף אים. א שטול האט פיר פיס. סזענען דא פארשיידענע סארטן שטולן, לויט ..

                                     

ⓘ שטול

א שטול אדער א בענקל איז א פארשפרייט מעבלשטיק וואס ווערט געניצט פאר איין מענטש צו זיצן אויף אים. א שטול האט פיר פיס. סזענען דא פארשיידענע סארטן שטולן, לויט זייערע צילן.

א שטול מיט רעדער קען מען א דריישטול אדער א רעדערשטול; א שטול וואס הענגט איז א הוידלקע.

                                     

1. צילן

די עיקרדיקע וויכטיקסטע ציל פון דער שטול איז דערמעגלעכן א באקוועמע זיצונג. א שטול וואס ווערט געבויט ריכטיק, שטיצט דער קאמבינאציע צווישן רו, גלייכקייט און ריכטיקע פאזיציע פונעם רוקן.