ⓘ גלאבאליזאציע איז דער פראצעס ווי לענדער האבן מער אינטעראקציע איינע דעם אנדערן. זײַט דער צווייטער וועלט מלחמה האבן די לענדער פון דער וועלט געהאלטן עטלעכע קאנפערענ ..

                                     

ⓘ גלאבאליזאציע

גלאבאליזאציע איז דער פראצעס ווי לענדער האבן מער אינטעראקציע איינע דעם אנדערן.

זײַט דער צווייטער וועלט מלחמה האבן די לענדער פון דער וועלט געהאלטן עטלעכע קאנפערענצן צו פארמינערן די שטייערן וואס מען באצאלט ווען מען ברענגט אריין סחורה פון איין לאנד אין א צווייטן. דורך דעם האט מען דערמעגלעכט די וואוקס פון גרויסע פירמעס וואס האנדלען איבער דער גארער וועלט אזוי ווי סוואלט נישט געווען כלומרשט קיין גרענעצן צווישן די לענדער.

אויך אין קולטור איז פאראן א גלאבאליזאציע למשל אסאך מענטשן אין פארשידענע לענדער טראגן די זעלבע קליידער און עסן די זעלבע מאכלים.

                                     
  • צוזאגן אז עס ווערט געפירט דורך איין צוויי ריזן קאמאפניס וואס זיי שפרייטן אויס זייער נעץ איבעראל. אינטערנאציאנאל מיינט נישט איין זאך. גלאבאליזאציע נאציאנאל
  • אינטערנאציאנאלע גרענעצן, און וויאזוי דאס באאיינפלוסט די קורסן. צוליב דער היינטיקער גלאבאליזאציע איז פארגרעסערט געווארן דאס האנדל פון גוטער, דינסטן און קאפיטאל צווישן
  • הא נדל ארגא ניזא ציע איז איינער פון וועלט קערפער וואס שטופן פאר מער עקאנאמישע גלאבאליזאציע די ארגאניזאציע איז א צענטער פון עקאנאמישע פארשונג און אנאליז. זי ארבעט