ⓘ צעלפאן. סעלפֿאן אדער צעלקע, מאָבילקע אדער מאביל טעלעפאן איז א קאמוניקאציע טעלעפאן וואס ארבעט ווייערלעס, אן קיין דראטן, און א חוץ רעדן קען מען היינט נוצן א סעלפא ..

                                     

ⓘ צעלפאן

סעלפֿאן אדער צעלקע, מאָבילקע אדער מאביל טעלעפאן איז א קאמוניקאציע טעלעפאן וואס ארבעט ווייערלעס, אן קיין דראטן, און א חוץ רעדן קען מען היינט נוצן א סעלפאן פאר SMS, MMS, אינטערנעט און אימייל.

עס איז היינט דא ספעציעלע כשרע סעלפאנען אן קיין אינטערנעט און אימייל אין אמעריקע און אין ארץ ישראל.

ניצן צעלפאנען וואס מקען גיין אויפן אינטערנעט איז אסור לויט חרדישע רבנים.