ⓘ גרעסטע שטעט אינעם אייראפעישן פארבאנד. די רשימה איז כולל די לעצטע אפיציעלע צענזוס נומערן פון דער באפעלקערונג פון די גרעסטע שטעט אינעם אייראפעישן פארבאנד. די נומע ..

                                     

ⓘ גרעסטע שטעט אינעם אייראפעישן פארבאנד

די רשימה איז כולל די לעצטע אפיציעלע צענזוס נומערן פון דער באפעלקערונג פון די גרעסטע שטעט אינעם אייראפעישן פארבאנד. די נומערן זענען נאר פון די שטחים אין די אדמיניסריטאטיווע גרענעצן.