ⓘ כט שבט. התקסח - רבי אברהם יהודה לייב בר יוסף פריישטאדט רב אין באניהאד השט - רבי אלי בר אשר הלוי אשכנזי מחס התשבי התרסד - רבי חנניה יוט ליפא טייטלבוים פון סיגעט, ..

                                     

ⓘ כ"ט שבט

  • התקס"ח - רבי אברהם יהודה לייב ב"ר יוסף פריישטאדט רב אין באניהאד
  • הש"ט - רבי אלי ב"ר אשר הלוי אשכנזי מח"ס התשבי
  • התרס"ד - רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים פון סיגעט, דער "קדושת יום טוב"
  • התרפ"ה - רבי יצחק ירוחם דיסקין
  • התרמ"ו - רבי ישכר בעריש ב"ר יצחק אייזיק פון דאלינע
  • השע"ט - רבי ישראל אליעזר ב"ר משה אברהם גרויפין ראב"ד לעמבערג
  • התשס"ה - רבי נתנאל קווין, מנהל רוחני פון תורה ודעת ישיבה
  • הת"ר - רבי אליהו רחמים חזן, מח"ס אורח משפט
  • התרפ"ז - רבי נתן צבי פינקל, דער אלטער פון סלאבאדקע, פון די מייסדים פון דער מוסר באוועגונג