ⓘ כז שבט. התכח - רבי יעקב דוד בר נפתלי צבי הירש פון וויען התקפו - רבי ישראל בר חיים קלוגער, רב אין טשעבין התשמב - רבי מרדכי שולמאן, ראש ישיבה פון דער סלאבאדקער יש ..

                                     

ⓘ כ"ז שבט

 • התכ"ח - רבי יעקב דוד ב"ר נפתלי צבי הירש פון וויען
 • התקפ"ו - רבי ישראל ב"ר חיים קלוגער, רב אין טשעבין
 • התשמ"ב - רבי מרדכי שולמאן, ראש ישיבה פון דער סלאבאדקער ישיבה אין בני ברק געב התרס"א
 • התר"פ - רבי אברהם יהושוע העשיל פון כעלם, אדמו"ר בראזין, מח"ס ליקוטי דברי תורה
 • התקצ"ז - רבי משה ב"ר מנחם מענדל קוניץ דומ"ץ אובין און מח"ס בן יוחאי
 • התצ"ז - רבי אלכסנדער סענדער שור, מחבר פון "תבואות שור"
 • התרפ"ו - רבי צבי יעקב ב"ר מיכאל יצחק אופנהיים רב אין קעלם און מח"ס צבי גאון יעקב
 • התרכ"ה - רבי עמנואל וועלטפרייד פון פשעדבארזש
 • התרי"א - רבי מרדכי זיסקינד ב"ר יהודה לייבוש לאנדא, רב אין בורשטין
 • התקע"ו - רבי יצחק ב"ר יקותיאל רב פון פעלשטיין
 • התקצ"ז - רבי אלעזר לעוו ב"ר ארי לייב, רב אין מעהרן, מחבר ספרי שמן רוקח געב׳ התקי"ח
 • התפ"ז - רבי יעקב ב"ר אברהם, רב אין זשמיגראד