ⓘ שבט, געזעלשאפט. דער ארטיקל דיסקוטירט א געזעלשאפט פון מענטשן. טאמער זוכט איר אנדערע באדייטן פון שבט, זעט שבט באדייטן. שבט איז א געזעלשאפטליכע אפטיילונג פון מענטש ..

                                     

ⓘ שבט (געזעלשאפט)

דער ארטיקל דיסקוטירט א געזעלשאפט פון מענטשן. טאמער זוכט איר אנדערע באדייטן פון שבט, זעט שבט באדייטן.

שבט איז א געזעלשאפטליכע אפטיילונג פון מענטשן וואס וואוינען אין קבוצות לויט די אפשטאמונגען זיי האבן אייגענארטיגע געניאלע מנהגים און זיי מישן זיך נישט מיט אנדערע שבטים.

                                     
  • דא ס װא רט קען זיך װײ טער צעטײלן צו עטלעכע בא דײ טן: דער חודש שבט שבט געזעלשאפט עשרת השבטים שבטי ישראל
  • בא קא נט אלס מוהרא ש 29סטן מיי 1940 כ א אייר ה ת ש - 6טן פעברואר 2015 י ז שבט תשע ה איז געווען א פירער פון א ברסלבער אפטיילונג וואס רופט זיך היכל הקודש
  • רבי יהושע רוקח ה תקפ ה - כ ג שבט ה תרנ ד, 1823 - 1894 דער צווייטער אדמו ר אין בעלזא, וואס איר קייט אפשטאם איז אין מזרח גאליציע היינט אין אוקריינא
  • אויפן גרענעץ פון דער ביזאנטישער אימפעריע, איז געווען אנגעפירט דורכן טערקישן שבט אנפ ירער אסמאן געש 1324 א מענטש פון וועמען מען ווייסט כמעט גארנישט, און
  • היסטאריע געווען אינגאנצן אפגעריסן פון אנדערע ראיאנען פון דער וועלט. די געזעלשאפט איז געווען צעטיילט אויף שבטים, ווי למשל די באנטו און די בושמאנען. אין