ⓘ סטרוקטור איז דער וועג וויאזוי חלקים זענען צאם געשטעלט פון געביידעס, מענטשן, חשבונות, שפּראַך, ביימער, עראָפּלאַנען, אלעס דארף צוקומען צו גרינטליכע געפלאנטע דעזי ..

בויגן

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: א בויגן קען זיין: א בויגן סטרוקטור אין ארכיטעקטור א שטיקל פאפיר א רעגנבויגן א פיילן-בויגן מיט וואס מען שיסט פיילן

                                     

ⓘ סטרוקטור

סטרוקטור איז דער וועג וויאזוי חלקים זענען צאם געשטעלט פון געביידעס, מענטשן, חשבונות, שפּראַך, ביימער, עראָפּלאַנען, אלעס דארף צוקומען צו גרינטליכע געפלאנטע דעזיין פון סטרוקטור דאס זאל בלייבן שטיין, ווען איין טייל איז געמאָסטן און געוואויגן לויט אַן אַנדער טייל. נאָר דורך דעם שטייט דאס גאנצקייט דערפון צוזאַמען.