ⓘ באטאנישער גארטן. אַ באָטאַנישער גאָרטן איז אַ פּאַרק מיט עקזאָטישע פֿלאַנצן און געװיקסן. די פֿלאַנצן האָבן װיסנשאַפֿטלעכע באַשריפֿטונגען װי אין א מוזײ. גרױסע בא ..

                                     

ⓘ באטאנישער גארטן

אַ באָטאַנישער גאָרטן איז אַ פּאַרק מיט עקזאָטישע פֿלאַנצן און געװיקסן. די פֿלאַנצן האָבן װיסנשאַפֿטלעכע באַשריפֿטונגען װי אין א מוזײ. גרױסע באָטאַנישע גאָרטנס זײַנען אין ניו יאָרק, מיזורי, קיו, בערלין און מינכן.

  • ברוקלין באטאנישער גארטן