ⓘ תפילה איז פונעם לשון קודשדיגן ווארט פילל - האפן און בעטן. אויך איז דאס א לשון פון באהעפטן, זיך אנהענגען אויפן אייבערשטן. אין מזרח- אידיש הייסט דאס דאַװנען אדער ..

דרעפט:פורים פראנקפורט

די געשיכטע באציעט זוך צו די אידישע קהילה אין פראנקפורט אין די שע יארן. פאר לאנגע יארן האבן די אידישע איינוואונער געלעבט בשלום אין שטאט פראנקפורט וואס זיצט ביים טייך דמיין. אין יאר שעב האט זוך פארמירט א נייע מלוכה אין דייטשלאנד. און דאס איז געווען איידער זיי האבן איינגעשטעלט דעם נייעם קעניגרייך, ווען זיי האבן פלאנירט א גאר אינהאלסטרייכן באל, וואס האט געזאלט פארקומען אינעם הויפט שטאט פרנקפורט-דמיין ווי מען וועט אין א טרעדיציאלן צערעמאניע קרוינען דעם נייעם פראמימענטן קייזער אטיאס יר"ה, צו זיין טראן. אין צוגרייטונג צום גרויסארטיגן באל האט דער קעניגליכע קאמסיע באשטעלט א ריזיגן קוואנטום ברויט או ...

                                     

ⓘ תפילה

תפילה איז פונעם לשון קודשדיגן ווארט "פילל - האפן און בעטן". אויך איז דאס א לשון פון באהעפטן, זיך אנהענגען אויפן אייבערשטן. אין מזרח- אידיש הייסט דאס דאַװנען אדער דאַווענען אין מערב-יידיש הייסט דאס אָרען.

                                     

1. ייִדישקייט

דאוונען איז איינע פון די יסודות אין יידישקייט וואס פארבייט דעם אמאליקן שטייגער פון מקריב זיין קרבנות.

לויט די הלכה איז בעסער צו דאווענען צוזאמן מיט צען אנדערע יידן. דאס הייסט א מנין.

 • אקדמות
 • נעילה
 • שמונה עשרה
 • ברכות השחר
 • קדיש
 • מעריב
 • ברכות
 • שחרית
 • פרשת המן
 • עלינו
 • ספירת העומר
 • יוצרות
 • אשר יצר
 • אבינו מלכנו
 • מוסף
 • מנחה
 • קידוש לבנה
 • קריאת שמע
 • קריאת התורה