ⓘ בורגנלאנד איז א פעדעראלע לאנד אין מזרח עסטרייך. זיין הויפטשטאט איז אייזנשטאט. אין בורגנלאנד פלעגן זיך געפינען די שבע קהילות. ..

                                     

ⓘ בורגנלאנד

בורגנלאנד איז א פעדעראלע לאנד אין מזרח עסטרייך. זיין הויפטשטאט איז אייזנשטאט. אין בורגנלאנד פלעגן זיך געפינען די שבע קהילות.