ⓘ פארדייאונג סיסטעם. פֿאַרדײַונג־סיסטעם איז די וואונדערבארע סיסטעם וואס פארדייעט דאס עסן וואס מען לייגט אריין אין מויל, עס ווערט באארבעט און צושטיקלעט ארויסצונעמן ..

                                     

ⓘ פארדייאונג סיסטעם

פֿאַרדײַונג־סיסטעם איז די וואונדערבארע סיסטעם וואס פארדייעט דאס עסן וואס מען לייגט אריין אין מויל, עס ווערט באארבעט און צושטיקלעט ארויסצונעמן אלע גוטע באשטאנדטיילן און ארויסווארפן אלע שלעכטע. די פארדייאונג־סיסטעם באשטייט פון דעם מויל, וושט, בויך און קישקעס צוזאמען מיט די צונג, שפייכל־דריזן, פאנקרעאס, לעבער און גאלפענכער. דער פראצעס פון פארדייען האט עטלעכע שטאפלען.

אין דעם מויל פאסירט דאס קייען, ווען דאס עסן ווערט אויסגעמישט מיט שפייעכץ, וואס הייבט אן דעם מעכאנישן פראצעס פון פארדייאונג.

די פארדייאונג־סיסטעם אין א מענטש איז לאנג אומגעפער 9 מעטער.

                                     
 • שטיקלעך אויף קליינע שטיקלעך הייסט מעכאנישע פ ארדייאונג. ווען די ענזימען צענעמען דאס עסן אין קליינע מאלעקולן הייסט דאס כעמישע פ ארדייאונג. פארדייאונג סיסטעם
 • ממש נעבן מויל און נאז רערן און העכער די וושט, שטימע קעסטל און לופטרער. עס איז א טייל פון די פארדייאונג סיסטעם און רעספיראציע סיסטעם פון אסאך בעלי חיים.
 • באשעפעניש צו פארבינדן צווישן די האלדז און געדערעם. דאס איז א טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם דאס עסן נידערט נישט דארטן אראפ מכוח גראוויטי נאר צוליב די מוסקלען
 • און ציט זיך ביז צו דער גראבער קישקע, און איז דער הויפט טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם אין א מענטש וואס איז עלטער פון פינף יאר איז די קליינע קישקע לאנג
 • די גראבע קישקע איז דער לעצטער טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם אין באשעפענישן מיט א רוקנביין. איר צוועק איז איינזאפן וואסער צום קערפער, און ארויספירן דעם
 • אנרופן צו זייערע סביבות. דאס ווארט מעטאבאליזם קען אויך באדייטן די פארדייאונג סיסטעם און דעם טראנספארט פון סובסטאנצן אריין אין און צווישן פארשידענע צעלן
 • צירקולאציע סיסטעם - וואס פאפמפט בלוט ארום דעם גאנצען סיסטעם אריינגערעכטן לימפאטיק סיסטעם וואס פירט לימפ צווישן טישוס און די בלוט. פארדייאונג סיסטעם - וואס
 • און לאזט נישט פארטרוקענען דאס פלייש פון די אינערליכע חלקים. אין דער פארדייאונג סיסטעם דינט דאס צו העלפן גליטשן דאס עסן ווייטער. אין די זרע העלפט דאס פירן
 • א ליינס דורך מוסקלען, און טרייבט דאס בלוט צירקולאציע. אדער די עסן פארדייאונג סיסטעם וואס ארבעט אויך דורך מוסקלען, אדער רעדן, שרייבן, טאנצן, לויפן א.א
 • גאסטראענטעראלאגיע - מעדיצין פון פארדייאונג סיסטעם נעפראלאגיע - נירן מעדיצין. נעווראלאגיע - מעדיצין פון דער נערוון סיסטעם קארדיאלאגיע - באהאנדלט הארץ קרענק
 • צודעק לאך מאלוסקן האבן נאך א ספעציעלן געבוי וואס געפינט זיך אין דער פארדייאונג סיסטעמם פון מערסטן פון זיי, א ראצנדיקער צונג דאס ראדולא וואס איז