ⓘ כעמיקער. א כעמיקער איז א וויסנשאפטלער וואס שטודירט כעמיע, דאס הייסט דעם באשטאנד פון מאטריאלן. צו ווערן א כעמיקער, שטודירט מען כעמיע אין אן אוניווערסיטעט, אדער ט ..

                                     

ⓘ כעמיקער

א כעמיקער איז א וויסנשאפטלער וואס שטודירט כעמיע, דאס הייסט דעם באשטאנד פון מאטריאלן.

צו ווערן א כעמיקער, שטודירט מען כעמיע אין אן אוניווערסיטעט, אדער טעארעטישע כעמיע אדער פראקטישע כעמיע.

כעמיקערס ארבעטן ביי פריוואטע באשעפטיגערס, אין אקאדעמישע אינסטיטוציעס און אין רעגירונגס לאבאראטאריעס.

די העכסטע אנערקענונג וואס א כעמיקער קען באקומען איז דער נאבעל־פריז פאר כעמיע.