ⓘ חסידים ..

יעקב קאפל חסיד

רבי קאָפל האט געוואוינט אין זיינע יונגע יארן אין קאלאמייע, און זיך ערנערט פון א קליין געוועלבעל און אויסבאהאלטן פון מענטשן זיין גרויסקייט און זיין צדקות. איינמאל איז דער הייליגער בעש"ט געווען שבת אין קאלאמייע, פרייטיג צו נאכטס האט דער בעש"ט געפילט אז סשיינט א גרויס ליכטיקייט אין שטאט, ער איז נאך געגאנגען דעם ליכטיקייט ביז ער איז אנגעקומן צו א קליין הייזקעלע, ווי ער האט געפילט אז דער שיין קומט פון דעם הייזקע איז ער אריין אינעווענדיג, האט ער געזען ווי רבי קאָפל טאנצט און זינגט לכבוד שבת מיט א געוואלדיגן ברען אָן אויפהער, און דער טיש שטייט געגרייט מיט אלעם גיטן, ווען רבי קאָפל האט געענדיגט הא ...

                                     

ⓘ חסידים

 • המדות, אויסצורײ סן גאווה, כ עס, א.ד.ג. און זיך ברעכן די ת אוות הגשמיות. חסידים זענען די יי דן ווא ס פ ירן זיך לויט די אויבנדערמא נטע יסודות פון דרך הבעש ט
 • טוב פאר חב דסקער חסידים איו דעם טאג איז דער בעל התניא באפרייט געווארן פון דער רוסישער תפיסה. אומעטום וואו עס געפינט זיך חב ד חסידים ווערט געפראוועט אין
 • פאר די באדערפענישן פון אלע אידן בכלל און זיינע חסידים בפרט, און ארויסצוהעלפן אידן אין אן עת צרה. די חסידים און די וואס זענען אנגעקניפט צום צדיק טוען זיך
 • גערער חסידים שטאמען פון פ ױלן, פ אר ן קריג איז גער געווען דאס גרעסטע חסידות. היינט איז גער דאס גרעסטע חסידות אין ארץ ישראל, און פ ון די גרעסטע אויף דער
 • וואוינען די חסידים בעיקר אין וויליאמסבורג, ניו יארק, און אין דעם סאטמארער שטעטל קרית יואל אין מאנרא, ניו יארק. ווי אויך זענען דא סאטמארער חסידים אין אלע פרומע
 • טאג איז באשטימט פאר א יום טוב פאר סאטמארער חסידים בכל קצוי תבל אומעטום ווו עס געפינט זיך סאטמארער חסידים ווערט געפראוועט דעם טאג א ריזיקע סעודות הודאה
 • געב ה תרמ ו ה תש ל רבי אליהו לאפיאן, משגיח ישיבת כנסת חזקיהו אין כפר חסידים געב ה תרל ו ה תשס ו - רבי אברהם אלטער פאלאק, דער אדמו ר פון בערגסאז - פתח
 • עלטערן זון ר אהרן טייטלבוים און זיינע חסידים די ארונים, מיטן יונגערן ברודער ר זלמן לייב טייטלבוים מיט זיינע חסידים זאלוינים, ווער עס האט איבערגענומען די
 • הילף פון בעלזער חסידים איבער דער וועלט. דער טאג ווערט געפייערט ביי צענדליקער טויזנטער אידן איבער דער וועלט אלס א יום טוב, בעלזער חסידים רעכטן אפ סעודות
 • ה תרנ ט - רבי עזריאל הילדסהיימער, גרינדער פונעם רבנים סעמינאר אין בערלין ה תשנ ה - ר מענדל פוטערפאס, פון די חשובע ליובאוויטשער חסידים משפיע אין כפר חב ד
 • וואס האט שטענדיג געטריבן זיינע חסידים קעגן אלע אזוי גערופענע שלום פאליסיס ביזן היינטיגן טאג. ער האט אנגעזאגט זיינע חסידים נישט צו גיין אפיציעל מיט קיין