ⓘ ליכט. צו מיינט איר א ליכטל? ליכטיקײַט מאכט דעם מענטש קענען זען. ליכט איז אן עלעקטראמאגנעטישע שטראלונג וואס די כוואליעס האבן א לענג פאסיג פאר אויגן פון 400 ביז 7 ..

פארברענונג

פֿארברענונג איז דער נאָמען פֿון פֿיל כעמישע אָדער פֿיזיקאַלישע שטאָפֿן װאָם צינדען זיך אָן װען זײ קומען אין בארירונג מיט דער לופֿט. אַטײל פֿון זײ צינדן זיך אָן גלײך, און אַטײל נאָך אַ לענגערער צײט. אויפרייסונגען פּאַסירן זייער אָפֿט דורך די פֿון דעם ערשטען קלאַס. מען רופֿט דיעזען קלאַס טעכניש מיט דעם נאָמען: "ספּאָנטאַנע איגנאַציע". אַ הויפֿען מיסט איגנירט אָן אַ פֿלאַם, ער איז אינװענדיג הײס, און אױף דער אויסען קאַלט. מעטאַלען צוגיעסען זיך פֿריהער איידער זײ װערען איגנירט, אַ שטייגער װי בלײ, בלעך, און זינק. דאַגעגען אַײזען װערט איגנירט נאָך פֿיעל פֿריהער אײדער ער שמעלצט. דער אָנהױב פֿון איג ...

                                     

ⓘ ליכט

צו מיינט איר א ליכטל?

ליכטיקײַט מאכט דעם מענטש קענען זען. ליכט איז אן עלעקטראמאגנעטישע שטראלונג וואס די כוואליעס האבן א לענג פאסיג פאר אויגן פון 400 ביז 700 נאנאמעטער, ד.ה. צווישן אינפרארויט ביז אולטראוויאלעט.

                                     

1. ברעכונג

זעט דעם הויפּט אַרטיקל – ברעכונג

ברעכונג פון ליכט איז ווען ליכטשטראלן בייגן זיך ביים אייבערפלאך צווישן צווי מאטריאלן, וו למשל לופט און גלאז. א לינז ניצט אויס ברעכונג צו פארקלענערען אדער פארגרעסערען א בילד. מען ניצט לינזן אין ברילן, לופעס, שפאקטיוון, טעלעסקאפן און מיקראסקאפן.

                                     
 • א ליכט איז א מיטל צו שאפן ליכטיקייט. פאר דער ערפינדונג פון עלעקטריע איז א ליכט געווען כמעט דער איינציגער וועג צו זען ביינאכט. א ליכט דארף האבן ברענשטאף
 • א ליכט יאר איז א מאס פון לענג וואס אסטראנאמען ניצן צו מעסטן די ווייטקייט פון די שטערן. עס איז אזוי לאנג ווי עס דויערט פאר ליכט צו פארן איין יאר, וואס איז
 • א ליכט ארויסגעבנדיקער דיאד LED - Light - Emitting Diode איז א האלב - דורכפירער מיטל וואס גיט ארויס ליכט ליכט ספ עקטרום איז באשלאסן אויף א קא מפ א ונד
 • אנצינדן די חנוכה ליכט אדער חנוכה לאמפ איז די הויפט מצווה פון חנוכה. מען צינדט די ליכט יעדע נאכט פון חנוכה פון דער נאכט נאך כ ד כסלו נאך דער שקיעה אחוץ
 • די גיך פון ליכט אין א וואקיום איז אן אוניווערסאלער קאנסטאנט וואס האט א ברייטע וויכטיקייט אין פיזיק, מיטן גענויען ווערט 299, 792, 458 מעטער א סעקונדע, לויט
 • נרות שבת אדער שבת ליכט זענען די לעכט וואס מ צינדט אן ביים זמן פון אריינקום דעם שבת קודש דורך די פרויען. יעדער דארף צינדען ליכט אויף שבת, סיי מענער און
 • כישוף אינעם לבנה - ליכט ענגליש: Magic in the Moonlight איז א 2014 ראמאנטישער קאמעדיע - דראמע פ ילם, געשריבן און דירעקטירט דורך וואודי אלען. אין אייראפע אין
 • דא ס אידישע ליכט איז א װאכנבלאט אױסגאבע פ ון ירושלים אין יי דיש. בעיקר מעשה ס און אױך א ביסל דברי ת ורה און דינים. עס איז מלכתחילה ארױסגעגעבן געװארן
 • וואס א מענטש זעט ליכט מיט פארשידענע כוואליע - לענג. די פערצעפיע פון קאליר ווערט געשאפן אינעם מוח ווען מען קוקט אויף סובסטאנצן פון וועלכע ליכט קומט צום אויג
 • די וויסנשאפט פון ליכט זי גיט צו פארשטיין וויאזוי ליכט ווערט אפגעשפיגלט אדער ווערט געבראכן דורך א גלאז אדער וואסער, און וויאזוי ליכט ווערט צעשפאלטן דורך
 • פון ליכט זיי אנטהאלטן אן עלעקטריש פעלד און א מאגנעטיש פעלד און טראגן א געוויסן מאס פון ענערגיע. עלעקטראמאגנעטישע שטראלונג איז כולל זעבארע ליכט אין
 • נאטירלעכער נומער וואס קומט נאך 43 און פאר 45. איז א פריילעכער נומער די צאל פון ליכט וואס מען צינד א גאנצן חנוכה דער אינטערנאניאנאלער טעלעפ אן קאד פ ארן פאראייניגטן