ⓘ פאליטישע מוסטערן ..

                                     

ⓘ פאליטישע מוסטערן

  • עקאנאמישער פארום אין דאוואס ברענגען צוזאמען די הויפט אינטערנאציאנאלע ביזנעס און פאליטישע פירער פון דער שווייץ און פרעמדע לענדער אדורכשמועסן וויכטיגע פראגעס פון