ⓘ ניו יארק מעטראפאליטען שטח. די ניו יארק מעטראפאליטען ראיאן איז די געגנט וואו ניו יארק סיטי, צפון ניו דזשערסי, און לאנג איילענד קומען זיך צונויף, עס ווערט אפט אנג ..

                                     

ⓘ ניו יארק מעטראפאליטען שטח

די ניו יארק מעטראפאליטען ראיאן איז די געגנט וואו ניו יארק סיטי, צפון ניו דזשערסי, און לאנג איילענד קומען זיך צונויף, עס ווערט אפט אנגערופען די ניו יארק "טריי-סטעיט שטח" וואס באדייט אז דריי שטאטן - ניו יארק, ניו זשערסי, קאנעטיקוט - קומען אן צו איין שטח. דער שטח ווערט אבער מער אנגערופן מיט די פאפולערע נאמען "ניו יארק מעטראפאליטען שטח" און איז די פאפולערסטע מעטראפאליטען שטח אין די פאראייניגטע שטאטן, און די פערטע אויף די ליסטע פון די 20 פאפולערסטע איבער דער וועלט. און פארמאגט א פאפולאציע פון 18.815.988 איינוואוינער - אין יאר 2007.

ער פארמאגט 23 קאונטיס אין אים, צען אין ניו יארק סטעיט - אריינגערעכנט די פינף באראוס פון ניו יארק סיטי, צוויי אין לאנג איילענד, דריי אין לאוער האדסאן וועליע, צוועלף אין צפון און צענטראל ניו דזשערסי, און איין אין פענסילוועניע.

                                     
  • ניו יא רק ענגליש: New York City איז די סא מע באוואוינסטע שטא ט אין די פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע און דער צענטער פונעם ניו יארק מעטראפאליטען שטח
  • לויט באפעלקערונג אין דעם אמעריקאנישן שטא ט ניו זשערסי, און די צוויטע גרעסט שטאט אינעם ניו יארק מעטראפאליטען שטח 8 ק מ מערב פון מאנהעטן. פארט נוארק איז דער
  • איבער דער וועלט. סעאל האט אויך די צווייטע גרעסטע באפעלקערונג אין זיין מעטראפאליטען שטח נאך טאקיא. ביז 1945, איז סעאל געווען הויפטשטאט פארן גאנצן קארעער האלבאינדזל
  • באראס אין ניו יארק עס ווערט אויך אנגערופן לאקאל די שטאט מאנהעטען איז אויסגעשטעלט ווי א שמאלער, לאנגער אינזל, און ליגט צווישן קווינס און ניו זשערסי לענגאויס