ⓘ כעמישער בונד. א כעמישער בונד איז דער פֿיזיקאלישער פראצעס מיט וואס סווערט געשאפֿט אן אטראקציע צווישן אטאמען און מאלעקולן, דורך וואס כעמישע פארבינדונגען זענען סטא ..

                                     

ⓘ כעמישער בונד

א כעמישער בונד איז דער פֿיזיקאלישער פראצעס מיט וואס סווערט געשאפֿט אן אטראקציע צווישן אטאמען און מאלעקולן, דורך וואס כעמישע פארבינדונגען זענען סטאביל.