★ ישראל האגער - ישראל ..

חיים מאיר האגער (באדייטן)

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבי חיים יהודה מאיר האגער, ווישעווער רבי אין תל אביב. רבי חיים מאיר האגער, רב אין בארא פארק, ניו יארק פון די חסידים פון רבי מנחם מענדל האגער, רבי פון מרכז-וויזשניץ אין בני ברק. רבי חיים מאיר האגער, דער פערטער וויזשניצער רבי, בעל "אמרי חיים". רבי חיים מאיר האגער, רב אין בארא פארק, ניו יארק פון די חסידים פון רבי ישראל האגער, וויזשניצער רבי פון בני ברק.

משה האגער

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבי משה האגער, דער ראש ישיבה פון ״יחל ישראל״ אין חיפה. רבי משה האגער, רבי אין שאץ. רבי משה יהושע האגער, דער ״ישועות משה״ פון וויזשניץ.

וויזשניצער רבי

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבי מנחם מענדיל האגער פון מרכז וויזשניץ אין בני ברק. רבי חיים מאיר האגער. רבי מנחם מענדיל האגער, דער "צמח צדיק". רבי מנחם מענדיל האגער פון קייאמישע לייק. רבי ישראל האגער, דער היינטיגער רבי אין בני ברק. רבי דוד האגער לאנדאן פון וויזשניץ לאנדאן. רבי ישראל האגער פון וויזשניץ מאנסי. רבי יעקב יוסף האגער פון וויזשניץ בארא פארק. רבי מרדכי האגער פון מאנסי. רבי ישראל האגער, דער "אהבת ישראל". רבי אליעזר זאב האגער פון וויזשניץ ירושלים-לייקוואוד. רבי משה יהושע האגער. רבי ברוך שמשון האגער פון וויזשניץ בית שמש. רבי יצחק יוחנן האגער פון וויזשניץ וויליא ...

הויפט זייט/ב סיון

היום ששה וארבעים יום שהם ששה שבועות וארבעה ימים לעומר. התרצ"ו - נפטר געווארן הר"ר ישראל האגער פון וויזשניץ, דער אהבת ישראל. התרצ"ז - נפטר געווארן הר"ר חיים אלעזר שפירא מנחת אלעזר.

                                     

★ ישראל האגער

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

 • דער וויזשניצער רבי אהבת ישראל.
 • דער וויזשניצער רבי אין בני ברק, א זון פונעם "ישועות משה".
 • דער וויזשניצער רבי אין מאנסי, א זון פון וויזשניץ מאנסי רבי.
                                     
 • רבי ישראל האגער זצ ל ב אלול ה תר ך - ב סיון ה תרצ ו דער דריטער וויזשניצער רבי. באקאנט מיט דעם נאמען דער אהבת ישראל רבי ישראל איז געבוירן געווארן
 • רבי ישראל האגער געב ו אייר תש ה איז דער וויזשניצער רבי פון בני ברק. ער איז דער עלטערער זון פון רבי משה יהושע האגער דער ישועות משה דער וויזשניצער
 • נשיא פון דער מועצת גדולי התורה פון אגודת ישראל ער איז געווען דער עלטסטער זון פון הר ר חיים מאיר האגער דער אמרי חיים פון וויזשניץ. ער איז אנגענומען
 • זיינע קינדערישע יארן איז ער געווען אנגעקניפט צו זיין זיידן רבי ישראל האגער דער אהבת ישראל יונגערהייט האט ער איבערגעלאזט זיין פאטער ס שטוב און געגאנגען
 • פאטער הרב ישראל האגער פון וויזשניץ, דער אהבת ישראל א זון פון הרב ברוך האגער פון וויזשניץ, דער אמרי ברוך א זון פון הרב מנחם מענדיל האגער פון וויזשניץ
 • חיים מאיר האגער דער פערטער וויזשניצער רבי, בעל אמרי חיים רבי חיים מאיר האגער רב אין בארא פארק, ניו יארק פון די חסידים פון רבי ישראל האגער וויזשניצער
 • מענדיל האגער זצ ל ה תרמ ה - י ג טבת ה תש א פון ווישעווע. רבי מנחם מענדיל איז געבוירן אין יאר ה תרמ ה, דער בכור פון זיין פאטער הרב ישראל האגער פון וויזשניץ
 • בני ברק און ציילט אפ אומגעפער 3, 500 משפחות. דער היינטיגער רבי איז רבי ישראל האגער דער עלטערער זון פונעם פריערדיגן רבי ן רבי משה יהושע, דער ישועת משה
 • פאטער הרב ברוך האגער פון וויזשניץ, א זון פון הרב מנחם מענדיל האגער פון וויזשניץ, באקאנט אלס דער צמח צדיק א זון פון הרב חיים האגער פון קאסאוו, דער
                                     
 • רבי מנחם מענדיל האגער זצ ל דער ערשטער כ ד אייר ה תק ץ - כ ט תשרי ה תרמ ה פון וויזשניץ. באקאנט אלס דער צמח צדיק רבי מנחם מענדיל איז געבוירן אין
 • פאטער הרב ישראל האגער פון וויזשניץ, דער אהבת ישראל א זון פון הרב ברוך האגער פון וויזשניץ, דער אמרי ברוך א זון פון הרב מנחם מענדיל האגער פון וויזשניץ
 • רבי מנחם מענדיל האגער געבוירן ה כסלו ה תשי ח איז דער וויזשניצער רבי פון מרכז חסידי וויזשניץ, אין עזרא גאס, בני ברק. ער איז דער יונגערער זון פונעם פריערדיקן
 • עטלעכע בא דײ טן: רבי משה האגער רבי אין שאץ רבי משה יהושע האגער דער ישועות משה פון וויזשניץ רבי משה האגער דער ראש ישיבה פון יחל ישראל אין חיפה
 • הרב מנחם מענדיל האגער פון וויזשניץ, דער צמח צדיק א זון פון הרב חיים האגער פון קאסאוו, דער תורת חיים א זון פון הרב מנחם מענדיל האגער פון קאסאוו, דער
 • רבי ישראל האגער געבוירן ה תמוז ה תשי א איז דער היינטיגער וויזשניצער רבי און דער ממלא מקום פון זיין פאטער אין מאנסי, פארמאגנדיג די גרעסטע צאל משפחות
 • מנחם מענדל האגער איז דער וויזשניצער רבי פון קייאמישע לייק. רבי מענדל איז געבוירן געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן צו זיין פאטער רבי מרדכי האגער דער פריערדיגער
 • רבי ברוך שמשון האגער געבוירן ז שבט ה תשכ ד איז דער הויפט מאנסי - וויזשניצער רבי אין ארץ ישראל בית שמש און בני ברק רבי ברוך שמשון איז געבוירן געווארן
 • רבי יעקב יוסף האגער געב ב כסלו ה תשכ ט איז דער וויזשניצער רבי פון בארא פארק. רבי יעקב יוסף איז געבוירן געווארן אין יאר ה תשכ ט אין די פאראייניקטע
 • חיים מאיר האגער געב כ א טבת ה תשל ג איז דער רב פון וויזשניצער קהילה מהר י אין קרית וויזשניץ בני ברק, און דער עלטסער זון פון רבי ישראל האגער דער קעגנווארטיגער
                                     
 • פאטער הרב ישראל האגער פון וויזשניץ, דער אהבת ישראל א זון פון הרב ברוך האגער פון וויזשניץ, דער אמרי ברוך א זון פון הרב מנחם מענדיל האגער פון וויזשניץ
 • געווארן דורך דעם רבי ן, רבי ישראל האגער וועלכער איז געווען באקאנט אלס דער אהבת ישראל און דורך זיין זון רבי מנחם מענדיל האגער וואס איז שפעטער געווארן
 • כסלו ה תרכ ט פון שטעפאנעשט. מרת מרים מאניא, די ווייב פון הרב מנחם מענדיל האגער פון וויזשניץ. הרב דוד משה פרידמאן שבועות ז סיון ה תקפ ח - הושענא רבה ה תרס ד
 • רבי דוד האגער ה תקנ ז - כ א מנחם אב ה תר ח פון זאבלאטאוו. רבי דוד קי איז געבוירן אין יאר ה תקנ ז, צו זיין פאטער הרב מנחם מענדיל האגער פון קאסאוו דער
 • געגרינדעט געווארן דורך רבי ברוך האגער א זון פונעם דריטן וויזשניצער רבין, רבי ישראל האגער וועלכער איז אויכעט באקאנט אלס אהבת ישראל דער הויף וואס הויפטקווארטירט
 • רבי דוד האגער איז דער היינטיגער וויזשניצער רבי אין לאנדאן, ענגלאנד. רבי דוד האגער איז געבוירן געווארן אין אמעריקע צו זיין פאטער רבי מרדכי האגער וויזשניצער
 • ווייב פון רבי ישראל אברהם, פון האניפאלי, בז ש די ווייב פון רבי גרשון אשכנזי פון קאלאמייע זעט דעם הויפ ט א רטיקל וויזשניץ הויף רבי חיים האגער ה תקנ ה
 • הרב דוד האגער הי ד. הרב יצחק אייזיק האגער ה תר ל אומגעפער - ג אייר ה תש א פון בארדיטשאוו. הרב משה האגער הי ד. הרב ישראל אליהו האגער הי ד. הרב
 • מענדיל האגער ה ת ר אומגעפער - ה תר ע אומגעפער ממלא מקום פון פאטער, און זאבלאטאוו. מרת שיינדיל, בזיווג ראשון די ווייב פון הרב יהודה ישראל האפמאן
 • חיים האגער זצ ל ה תקנ ה - כ ה אייר ה תרי ד פון קאסאוו. דער תורת חיים רבי חיים איז געבוירן אין יאר ה תקנ ה, צו זיין פאטער הרב מנחם מענדיל האגער פון


                                     
 • יום המיוחס ה תרצ ו - הר ר ישראל האגער פון וויזשניץ ה תרצ ז - הר ר חיים אלעזר שפירא מנחת אלעזר
                                     

הויפט זייט/ל שבט

התרפ"א - געבוירן רבי ישראל יאקאבאוויטש, הויפט רב פון דער קאמאנוועלט. התרנ"ה - נפטר געווארן רבי שמואל אברהם אבא האגער פון האראדענקע. התקנ"ז - דער באנק פון ענגלאנד דרוקט דעם ערשטן פֿונט באנקנאט.

Users also searched:

ישראל האגער,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →