ⓘ קאלעג צו קאלעג איז א קאמפיוטער נעצווערק מעטאד וואס יעדער עק פונעם נעצווערק באדינט סיי ווי א קליענט און סיי ווי א דינער. דעם דאזיקן מעטאד ניצט מען בעיקר פאר טעקע ..

                                     

ⓘ קאלעג צו קאלעג

קאלעג צו קאלעג איז א קאמפיוטער נעצווערק מעטאד וואס יעדער עק פונעם נעצווערק באדינט סיי ווי א קליענט און סיי ווי א דינער. דעם דאזיקן מעטאד ניצט מען בעיקר פאר טעקעס באטייליקונגען.