ⓘ דוניי. דער דוניי איז דער לענגסטער טײַך אינעם אייראפעישן פארבאנד און דער צווייטער לענגסטער טײַך אין גאנץ אייראפע. ער הייבט אן אינעם שווארצוואלד אין דייטשלאנד אלס ..

                                     

ⓘ דוניי

דער דוניי איז דער לענגסטער טײַך אינעם אייראפעישן פארבאנד און דער צווייטער לענגסטער טײַך אין גאנץ אייראפע.

ער הייבט אן אינעם שווארצוואלד אין דייטשלאנד אלס די קליינע בריגאך און ברעג טײַכן וואס קומען צוזאמען אין דער שטאט דוניישינגען, נאכער הייסט דער דוניי וואס פֿליסט צו מזרח במשך 2850 ק"מ 1771 מייל, אדורכגייענדיג עטלעכע הויפטשטעט אין צענטראלער און מזרח אייראפע, איידער ער גיסט ארײַן אינעם שווארצן ים דורך דער דוניי דעלטע אין רומעניע און אוקראינע. אין היסטאריע איז ער באקאנט אלס א גרענעץ פון דער רוימישער אימפעריע.

דער טײַך פליסט אדורך - אדער גרענעצט - צען לענדער: דייטשלאנד 7.5%, עסטרייך 10.3%, סלאוואקיי 5.8%, אונגארן 11.7%, קראאטיע 4.5%, סערביע 10.3%, רומעניע 28.9%, בולגאריע 5.2%, מאלדאווע 1.7% און אוקראינע 3.8%.

                                     
 • היסטארישן צפון בוקא ווינא ראיאן פון אוקראינע און ליגט אויפן פרוט טײ ך, א בײ טײ ך פונעם דוניי אום 2001 איז די באפ עלקערונג פון דער שטאט געווען 242, 300.
 • רומעניע אויף די ברעגן פונעם טייך דימבאוויצע, נישט קיין 60 ק מ צפון פונעם דוניי און דעם גרענעץ מיט בולגאריע. 2.3 מיליא ן פ ערזא נען װױנען דא רט. זען  רעדן  ענדערן
 • מיסיסיפי מיזורי בעקן אין צפון אמעריקע, דער אמאזאנאס בעקן אין דרום אמעריקע, דער אונטער דוניי אין אייראפע, דער גאנגעס טאל אין אינדיע, דער נילוס פארפלייצונג פלוין אין
 • בייערן, און די מדינות שווייץ און פראנקרייך. דער ריין איז דער מערב גרענעץ און אויך א טייל פונעם דרום גרענעץ. דער דוניי קומט ארויס אין באדן - ווירטמבורג.
 • גרעסטע שטאט אין סערביע. די שטאט ליגט בײ ם צוזאמענמפ ליס פ ון די סאווא און דוניי טייכן אין צפון - צענטראל סערביע. מיט א באפ עלקערונג פ ון מער ווי 1.9 מיליאן
 • איר ארום נאך 771, 695 פעברואר 2017 די שטאט געפינט זיך אויפן ברעג פונעם דוניי טייך. אין די מיטל אלטער טעג, די שטאט פלעגט באדינען אלס דער ארטיגער הויפטקווארטיר
 • טייל פון לאנד איז באדעקט מיט די קארפאטישע בערג. די הויפט טייכן זענען די דוניי דער וואג און דער גראן. די קאנסטיטוציע גאראנטירט פרייהייט פון רעליגיע. 60
 • רא מא נטיש ע פעריא דע קא מפא זיטא ר. יא הא ן איז בא רימט פא ר זיין בלויער דוניי ווא לס און ווינער בלא ט ווא לס יא הא ן שטרא וס האט קאמפאנירט פילע וואלסן
 • סלאוואקיי. ער פליסט אריין אינעם וואג טייך נאענט צו זיין צוזאמענפלוס מיטן דוניי זיין קוואל אין די קלענער פ א טרא בערג צפון פון פריוויץ. דער נייטרע טייך
 • בערג, וואס געפונען זיך אין בולגאריע, און סערביע. די גרעניץ פון צפון, די דוניי טייך, און די קופע און די סעבע טייכן, צפון פון די באלקאן, געפונען זיך די
 • רומעניע און מאלדאווע, טייל פונעם דוניי איז א גרענעץ צווישן רומעניע מיט סערביע און בולגאריע. אין אוראלטע צייטן איז דער דוניי געווען דער גרענעץ פון דער רוימישער