ⓘ רבי. פאר דעם ארטיקל איבער חסידישע רביס, זעה אדמור. רבי איז דער טראדיציאנעלער יידישער טערמין פאר איעדער וואס לערנט-אויס זיינע סטודענטען תורה אדער יראת שמים. דאס ..

רבי שמעון (באדייטן)

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבן שמעון בן גמליאל רבי שמעון בן יהודה רבי שמעון בן אלעזר רבן שמעון בן גמליאל הזקן רבי שמעון שזורי רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן מנסיא

                                     

ⓘ רבי

פאר דעם ארטיקל איבער חסידישע רביס, זעה אדמו"ר.

רבי איז דער טראדיציאנעלער יידישער טערמין פאר איעדער וואס לערנט-אויס זיינע סטודענטען תורה אדער יראת שמים. דאס ווערט געניצט דורך תלמידים אין חדר אדער ישיבה פאר זייערע לערער, אדער דורך ערוואקסענען פאר די וואס זיי האלטן פאר זייערע לערער אין תורה.

די טערמינען רב און ראַבײַ זענען ענליך, אבער האבן געווענליך א מער ספעציפישן באדייט. זעה: רב.