ⓘ איוואן פאוולאוו. איװאַן פּאַװלאָװ איז געווען א רוסישער וויסנשאפטלער און פיזיאלאג. אינעם יאר 1904 האט ער זוכה געווען צו אַן אלוועלטלעכער אנערקענונג ווען ער האט ב ..

                                     

ⓘ איוואן פאוולאוו

איװאַן פּאַװלאָװ) איז געווען א רוסישער וויסנשאפטלער און פיזיאלאג.

אינעם יאר 1904 האט ער זוכה געווען צו אַן אלוועלטלעכער אנערקענונג ווען ער האט באקומען דעם נאבעל פריז פאר פיזיאלאגיע און רפואה אויף זיין ארבעט אין די פארדייונג סיסטעם פארשונגען, וואס במשך די פארשונגען האט ער אנטפלעגט און געגרינדעט דעם באגריף קלאסישער איינגעתנאי, ווען דאן האט דער אויפפירונג שטרעמונג וואס דאס "קלאסישער איינגעתנאי" איז א חלק פון דעם איז געווען דער עיקרדיקער פסיכאלאגישער גאנג אין די 1920ער.