ⓘ דזשאן מייקל טאלבאט. דזשאָן מײַקל טאַלבאָט איז אַן אַמעריקאַנישער, רױמיש-קאַטױלישער מאָנאַך, זינגער, לידערמאַקער און גיטאַר שפּילער. ער איז אַ זײר פּאָפּוּלערער ..

                                     

ⓘ דזשאן מייקל טאלבאט

דזשאָן מײַקל טאַלבאָט איז אַן אַמעריקאַנישער, רױמיש-קאַטױלישער מאָנאַך, זינגער, לידערמאַקער און גיטאַר שפּילער. ער איז אַ זײר פּאָפּוּלערער זינגער אין דעם קאַטױלישן קירך. ער איז אויך דער גרינדער פֿון דעם מאָנאַסטישן ציבור The Brothers and Sisters of Charity אין יוריקע ספּרינגז, ארקענסאו.

                                     

1. דיסקאגראפֿיע

 • 48. Monk Rock 2005
 • 19. Quiet Reflections 1987
 • 31. The John Michael Talbot Collection 1995
 • 26. The Birth of Jesus 1990
 • 14. Songs For Worship Vol. 2 1985
 • 8. For the Bride 1981
 • 21. Master Collection 1988
 • 28. Meditations in the Spirit 1993
 • 7. The Painter 1980
 • 13. The God of Life 1984
 • 35. Troubadour for the Lord 1996
 • 5. Beginnings / The Early Years 1980
 • 47. City of God 2005
 • 24. Come Worship the Lord Vol. 2 1990
 • 3. The New Earth 1977
 • 25. Hiding Place 1990
 • 2. John Michael Talbot 1976
 • 27. The Master Musician 1992
 • 16. Be Exalted 1986
 • 20. The Regathering 1988
 • 30. Chant from the Hermitage 1995
 • 1. Reborn 1972
 • 10. Light Eternal 1982
 • 51. Troubadour Years 2008
 • 4. The Lords Supper 1979
 • 18. The Heart of the Shepherd 1987
 • 23. Come Worship the Lord Vol. 1 1990
 • 9. Troubadour of the Great King 1981
 • 12. No Longer Strangers 1983
 • 39. Pathways to Solitude 1998
 • 42. Spirit Pathways 1998
 • 22. The Lover and the Beloved 1989
 • 38. Pathways of the Shepherd 1998
 • 40. Pathways to Wisdom 1998
 • 33. Brother to Brother 1996
 • 46. Signatures 2003
 • 15. The Quiet 1985
 • 32. The Talbot Brothers Collection 1995
 • 49. The Beautiful City 2006
 • 29. Meditations from Solitude 1994
 • 36. Table of Plenty 1997
 • 11. Songs For Worship Vol. 1 1982
 • 34. Our Blessing Cup 1996
 • 6. Come to the Quiet 1980
 • 17. Empty Canvas 1986
 • 41. Quiet Pathways 1998
 • 37. Hidden Pathways 1998
 • 45. Wisdom 2001
 • 44. Simple Heart 2000
 • 50. Living Water 50th 2007
 • 43. Cave of the Heart 1999