ⓘ נעצווערק פראטאקאלן ..

Spanning tree protocol

דער Spanning tree protocol איז א OSI שטאפעל-2 פראטאקאל, וואס פארזיכערט לאָפּ פריי, אין א געברידזשט נעטווארק. ווען מער ווי איין ווייער איז איינגעפלאגט פון די זעלבע פלאץ, מאכט עס א נעטווארק לאָפּ וואס צימישט די נעטווארק, וויבאלד עס ווייסט נישט דורך וועלכע וועג צורעדן איינער צום צווייטען, מאכט עס אז דער ליסטע פון MAC אדרעסן וואס דער סוויטש פארמאג זאלן ווערן פארסמט, אויכט מאכט עס א נעטווארק שטארעם דורך שיקן איבעריגע טראפיק אהין צוריק אן אפשטעל. דער שפאנבוים פראטאקאל, שאפט א שפאנבוים אין דער נעצווערק, און פארשפארט די נישט אקטיווע לינק.

אינטערנעט פראטאקאל

אינטערנעט פראטאקאל Internet Protocol אדער בקיצור IP איז דער דאטע אריענטירטער קאמפיוטער פראטאקאל און וועג וויאזוי עס ארבעט דער קאמיוניקאציע אריבערצופירן פעקלעך דאטע אופאמאל פון איין קאמפיוטער צום צווייטען לענגאויס אן אינטערנעטווארק. דער אינטערנעט נוצט דעם פראטאקאל. איי.פי. שטעלט צו אייגענארטיקע פארלעך פון גלאבאלע איי. פי. אדרעסן סיסטעם פאר יעדן קאמפיוטער אזוי ארום צו קענען קאמיוניקירן. עס איז א טייל פון TCP/IP עס ארבעט נישט לויטן אינהאלט אדער דערגרייכונג נאר בלויז לויט וויפל פעקלעך עס האט, און דאס איז די שנעלסטער און פארלעסליכסטער וועג פון שיקן אינפארמאציע דעריבער איז דא די מערסעט אויפגעכאפ ...