ⓘ אויספארשונג ..

עקספלאראציע

עקספּלאָראַציע אדער אויספֿאָרשונג איז דער אקט פון זוכן און רייזען פארן ציל פון אנטדעקן נייע לענדער אדער קוילן, וואסער, היילן גאז אדער נאפט און סתם נייע אינפארמאציע וואס די מענטשהייט ווייסט נישט דערפון ביז אהער. איינער וואס איז עוסק אין אן אויספארשונג הייסט אן "אויספֿארשער". דער טערמין קען אויך גענוצט ווערן אויף אויסטרעפן ביז איצטיגע טעריטאריעס אדער זאגן און באגריפן וואס פאר איין טייל מענשטהייט איז דאס נישט געווען באקאנט, ווי למשל דער אויסטרעף פון אמעריקע דורך קאלומבוס הייסט אויך אן עקפלאראציע. אין וויסנשאפטלעכער פארשונג איז עקספלאראציע איינע פון די דריי סיבות פון פארשונג, די אנדערע צוויי ז ...

                                     

ⓘ אויספארשונג

  • די מענטשהייט ווייסט נישט דערפון ביז אהער. איינער וואס איז עוסק אין אן אויספארשונג הייסט אן אויספ ארשער דער טערמין קען אויך גענוצט ווערן אויף אויסטרעפן
  • מענטשן וועלכע נעמען געוואגטע שריט און זענען הארטנעקיג ווען עס קומט צו אן אויספארשונג די אויספארשער דארפן באנעמען דעם פארברעכער ס פערזענליכקייטן און אויסגעפינען
  • מעכאניק איז די וויסנשאפט וואס פארנעמט זיך מיטן באשרייבונג און אויספארשונג פון די בעוועגונג פון פיזיקאלישע קערפער אונטער דעם איינפלוס פון קראפטן אדער קראפט
  • טײ טש פיזיש א צענטראלער אפצווייג פון מעטאפיזיק איז אנטאלאגיע, די אויספארשונג פון סארטן זאכן אין דער וועלט און דאס שייכות איינס מיט אנאנדער. דער מעטאפיזיקער
  • מענטשן און פראכט, מעטעאראלאגיע, נאוויגאציע, ערד אבסערוואציע, פלאנעטן אויספארשונג און קאמוניקאציע. היינט האבן 24 לענדער קאסמאסשיף טעכנאלאגיע. רוסלאנד האט
  • אפרעכענען מיט אלע זיינע שונאים דאס האט געפירט צו די באקאנטע וואטערגייט אויספארשונג קעגן אים. צו זיין קרעדיט ווערט צוגעשריבן אז ער האט מיט זיין פאליטישן
  • אלגעמיינער אדוואקאט פון 2004 ביז 2011. אין נאוועמבער 2019, נאך א דריי יעריגער אויספארשונג האט מאנדלבליט איינגעקלאגן דעם פרעמיער מיניסטער פון ישראל, בנימין נתניהו
  • געווען מעלאנעזער. אין 1606 זענען די ערשטער אייראפעער געקומען, א שפאנישע אויספארשונג וואס זענען געקומען צום אינזל עספיריטו סאנטא. אין די 1880ער יארן האבן
  • אין שאק, איז גראד פארדעכטיגט געווארן אלס נאך א טעראר אטאקע. אבער נאך א אויספארשונג איז טעראר אויסגעשלאסן געווארן, און אויספארשער זענען געקומען צום מסקנה