ⓘ חברים איז אן ארגענעזאציע וואס טוט איינגלידערן יידן וואלענטורן וואס שטייען גרייט צו יעדע צייט צו העלפן מיט א רעדל פון קאר וואס האט זיך געלעכערט, אדער אויב איר זע ..

מנחם מענדל בייליס/כה

אין קורצן פון פריער: מען פירט ר מענדל צום בית המשפט, באגלייט מיט א ריזיגע מיליטערישע שטאב. אין בית המשפט טרעפט ער זיך צום ערשטן מאל מיט איינער פון זיינע אדוואקאטן מיטן נאמען קאראבטשעווסקי. ווען ר מענדל בעט עם אויב ער קען ערלעדיגן עפעס צו עסן פאר עם, גיט ער איבער די בקשה צום גענעראל - דער הויפט ממונה אויף דער שמירה פון ר מענדל. "דער משפט גייט זיך באלד אנפאנגען און עס וועט זיין לאנג און מיין קליענט וועט ווערן זייער אפגעשוואכט, ער מוז האבן אלע כח וואס איז נאר מעגליך. דאס איז אן ערנסטע זאך". אזוי ווענדעט זיך קאראבטשעווסקי צום ממונה, נאך יענער זאגט אז ער קען נישט ערפילן זיין בקשה. "אויב וועט אי ...

                                     

ⓘ חברים

חברים איז אן ארגענעזאציע וואס טוט איינגלידערן יידן וואלענטורן וואס שטייען גרייט צו יעדע צייט צו העלפן מיט א רעדל פון קאר וואס האט זיך געלעכערט, אדער אויב איר זענט אויסגעשפארט פון די הויז, אדער טאמער איר דארפט נאר א בוסט פארן קאר. אדער צו גלייכענס.

עס איז שוין היינט דא אזא סארט ארגאניזאציע אין מאנרוי, מאנסי, וויליאמסבורג, קראון הייטס, בארא פארק, פלעטבוש, אנטווערפן און מאנטריאל.

  • זייער וועבסייט
                                     
  • כל ישראל חברים ראשי תיבות: כי ח, און אין פראנצויזיש Alliance Israélite Universelle איז א יידישע אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציע וואס איז געגרינדעט געווארן
  • חברה שומרים איז א שמירה א רגא ניזא ציע וואס אירע חברים היטן די גאסן קעגן קרימינאלן און פארברעכער זאלן נישט טשעפענען די אידישע געגנטער ווי קראון הייטס
  • המספיק  וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים חסד ארגאניזאציע חברה שומרים  יד שרה  כל ישראל חברים משמחי לב  עי - טיים  עזר לחתנים  עזר לתלמיד 
  • טרעפן זיך דורך אייגענארטיקן געצייג וואס מאכט גרינג צו זוכן נייע און אלטע חברים לויט דער געגנט, איגענט, ארבעטס פלאץ, שולע, אמונה א.א.וו. צו זיך פארבינדן
  • האט געזעצן וואס די מענטשן ווילן איינהאלטן און ווערן ארויפגעצווינגן פון די חברים דאך הייסט דא נאכאלטס פריי, ממילא קען א רעליגיעזע שיטה אויך זיין א פרייע
  • המספיק  וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים חסד ארגאניזאציע חברה שומרים  יד שרה  כל ישראל חברים משמחי לב  עי - טיים  עזר לחתנים  עזר לתלמיד 
  • המספיק  וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים חסד ארגאניזאציע חברה שומרים  יד שרה  כל ישראל חברים משמחי לב  עי - טיים  עזר לחתנים  עזר לתלמיד 
  • המספיק  וועד הרבנים  חברה הצלה  חוש  חברים חסד ארגאניזאציע חברה שומרים  יד שרה  כל ישראל חברים משמחי לב  עי - טיים  עזר לחתנים  עזר לתלמיד 
  • גמרא, געקליבענע מדרשים און מוסר בשם דעם תנא ר שמעון בן יוחאי מיט זיינע חברים און תלמידים, און נאך תנאים און אמוראים, אויף חומש לויט די סדרות פון די וואך