ⓘ מאנאפאל. אין עקאנאמיק, א מאנאפאל עקזיסטטירט ווען א געוויסער מענטש אדער אונטערנעמונג האט גענוג קאנטראלע איבער א פראדוקט אדער באדינסט פֿעסטצושטעלן די תנאים צו באק ..

                                     

ⓘ מאנאפאל

אין עקאנאמיק, א מאנאפאל עקזיסטטירט ווען א געוויסער מענטש אדער אונטערנעמונג האט גענוג קאנטראלע איבער א פראדוקט אדער באדינסט פֿעסטצושטעלן די תנאים צו באקומען דעם פראדוקט. מיט מאנאפאלן איז נישט דא קיין עקאנאמישע קאנקורענץ פארן גוט אדער באדינסט.

אמאל שאפט די רעגירונג א מאנאפאל אין א געוויסן שטח.