ⓘ זויגערס ..

דעלפין

א דעלפֿין איז א סארט וואלפיש, א זויג חיה מיט א געבערמוטער וואס לעבט אין די וואסער. די דעלפינען געהערן צו די ציינוואלפישן. דעלפינען זענען די גרעסטע פאמיליע פון וואלפישן מיט כמעט 40 זגאלן. זיי זענען פארשפרייט אין אלע אקעאנען.

וואלף

א וואלף איז א זויגער פונעם סדר Carnivora. דער געשטוביקטער הונט שטאמט פונעם וואלף. וויסנשאפטלער זאגן אז דער הונט שטאמט פון וועלף דרום פונעם יאנגצע טייך אין כינע. א וואלף וואיעט, און דעם קול וואס ער מאכט רופט מען א וואיעניש.

וואלפיש

די וואלפישן זענען א טאלק פון זויגערס מיט אומגעפער 80 זגאלן, וואס לעבן אין וואסער. סאיז פאראן צוויי אונטערזגאלן, די פישביין וואלפישן, וואס דערנערן זיך דורך פילטרירן פלאנקטאן און זענען די גרעסטע בעלי חיים אויף דער ערד, און די רויבערישע ציינוואלפישן. דער וואלפיש איז, טראץ זיין נאמען, נישט קיין פיש נאר א "פירפיסיקער" בעל חי וואס וואוינט אין וואסער. דער וואלפיש איז דאס גרעסטע באשעפעניש אין וואסער און אויך אויף דער יבשה.

וואלראס

דער װאַלראָס איז אַ קרוב פֿון ים־הונד. ער לעבט אין די ימים אַרום צפון פאלוס. זײַן לענג איז 5־6. זײמעטער. ער איז שױן מער אָנגעפֿאַסט זיך צו באַװעגן אױף דער יבשה. ער דערנערט זיך דערהױפּט מיט מושלן, װעלכע ער גראָבט אױס מיט לאַנגע, קרעפֿטיקע רײַס־צײנער, און אױך מיט פֿיש. מען געברױכט זײַן פֿעל, זײם פֿעטס און זײַן רײַס־צײנער, װעלכע געהען אַנשטאָט העלפֿאַנדבײן.

ווידרע

א ווידרע איז איינער פון דרייצן זגאלן פון וואסער זויגערס, וואס זענען אן אונטער־משפחה פון דער וויזעלע משפחה, וואס איז כולל וויזעלעס, אילטיסן און טאקסן. זיי עסן פיש, באשעפענישן אן א רוקנביין, אמפיביעס, און קליינע פייגעלעך און זויגערס. א ווידרע לעבט 16 יאר. ווידרעס האבן א קערפער וואס איז שמאל און לאנג, און האבן הייטלדיקע לאפעס און שארפע קרעלן אויף די פיס. אחוץ דער ים ווידרע האבן זיי א לאנגע וויידל. א געוואקסענע ווידרע איז לאנג צווישן 80 און 160 צ"מ, מיט א געוויכט פון 1 ק"ג ביז 45 ק"ג. זיי האבן א ווייכן פעלץ וואס איז באדעקט מיט א דרויסנדיקער שיכטע פון האר. ווידרעס לעבן אפט אין קאלט וואסער און ד ...

טכויר

דער טכויר אדער סקאַנק איז א חיה וועלכע געהערט צו דער זויגערס פאמיליע, געוויינטלעך מיט א שווארץ-ווייסן פעלץ, וואס האט ארום זיין הינטערלייב א דריז, װאס לאזט ארויס א שטינקענדיגע פליסיגקייט װעלכע באשיצט אים פון זיינע פיינד.

לאפע

א לאַפּע איז א ווייכער פֿוס פון א זױג-חיה מיט פיר פיס װאָס האָט װײכע סעקציעס אױף װאָס זײ גײן צו פוס. דאָס װאָרט קען אױך מײנען אַ הענטעלע פון אַ קלײן קינד אָדער אַ האנט פון עפּעס װאָס איז נישט קײן לעבעדיקע אָביעקט, למשל אַ ליאַלקע אָדער אַ מאַריאַנעט.

פעלידאע

די קעץ זענען א משפּחה אין דעם טאלק פון פארציקערס. עקסטאַנט פֿעלידס געהערן צו איינער פון צוויי אונטער־פאמיליעס: פּאַנטער, וואָס שליסט איין דעם טיגער, דעם לייב, דעם יאַגואַר און דעם לעמפערט), און פֿעלינאַע, וואָס שליסט איין די קוגאַר, די טשיטאַ, די סערוואַל, דער לינקסעס און דער קאַראַקאַל, צוזאמען מיט דעם שניי לעמפערט און דער שטוביקער קאַץ.

                                     

ⓘ זויגערס

  • די זויגערס ענגליש: Mammals זענען א גרופע פון די זעלבע סארט פון אלע בעלי חיים וואס איז כאראקטעריזירט מיט דעם וואס זיי האבן האר, דריי הערן - ביינער און
  • פ לעדערמיי ז זענען זויגערס אינעם Chiroptera סדר. זיי זענען די איינציקע זויגערס וואס קענען פליען. אנדערע זויגערס ווי פליענדיקע וועווערקעס קענען שוועבן אין
  • ים - זויגערס זענען ווא סער זויגערס וואס פא רלא זן זיך אויף דעם א קעא ן און אנדערע ים עקאסיסטעמען פ א ר זייער עקזיסטענץ. זיי נעמען אריין בעלי חיים ווי ים הונט
  • איז א פ אדעם פון פראטעין קעראטין וואס וואקסט ארויס פון דער הויט ביי זויגערס אין האר געפינט זיך די מינעראלן צינק, סיליקאן, אייזן און כלאר. ביי א געזונטן
  • די צונג איז א מוסקל אין דעם מויל ביי זויגערס מיט דער צונג טוט מען שפירן דעם טעם פון עסן. דאס מויל דארף צו קומען צו דער צונג צו פארדייען דאס עסן און דער
  • נא גערס זענען א טאלק פון וועגעטאריע זויגערס זיי זענען די גרעסטע טאלק אין דער קלאס פון זויגערס מיט 40 פאמיליעס, 350 מינים און מער ווי 2200 זגאלן. נאגערס
  • פרימא טן וויסנשאפטלעכער נאמען: Primates זענען א גרופע זויגערס וואס שליסן איין אלע לעמורן און מאלפעס. עס זענען פאראן אומגעפער 400 זגאלן פון פרימאטן.
  • וויסנשאפטלעכער נאמען: Lutrinae איז איינער פון דרייצן זגאלן פון וואסער זויגערס וואס זענען אן אונטער משפחה פון דער וויזעלע משפחה, וואס איז כולל וויזעלעס
  • ביאלאגן ווערן די מאלפעס צעטיילט אויף דריי באזונדערע טיילן: אלטוועלטלעכע מאלפעס נייוועלטלעכע מאלפעס א פען מאלפעס, אזוי ווי אלע פרימאטן, זענען זויגערס
  • פ א רצירנדיקע זויג - בא שעפ ענישן וועלכע זענען איי נוווינער אין א מעטראפאליס פון זויגערס וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: זא א טא פ יע זא א טא פ יע ביי דער