ⓘ הויפט זייטט כסלו. התשסו - פראפעסאר ישראל אוימאן באלוינט מיטן נאבעל פריז פאר עקאנאמיק, פאר זיין ארבעט אין שפיל טעאריע. אין בילד התקפח - רבי דובער שניאורי איז נפט ..

                                     

ⓘ הויפט זייט/ט כסלו

  • התשס"ו - פראפעסאר ישראל אוימאן באלוינט מיטן נאבעל פריז פאר עקאנאמיק, פאר זיין ארבעט אין שפיל טעאריע. אין בילד
  • התקפ"ח - רבי דובער שניאורי איז נפטר אין ניעזין
  • התקל"ד - רבי דובער שניאורי, דער מיטעלער רבי פון חב"ד, געבוירן