ⓘ שרית חדד איז א בארימטע ישראלדיקע זינגערין. זי האט געבראכט 12 אדער 13 דיסקן פון מוזיק. זי איר גאר באליבט. זי האט ביז האנט נישט חתונה געהאט. ..

                                     

ⓘ שרית חדד

שרית חדד איז א בארימטע ישראלדיקע זינגערין. זי האט געבראכט 12 אדער 13 דיסקן פון מוזיק. זי איר גאר באליבט. זי האט ביז האנט נישט חתונה געהאט.