ⓘ סייף. א סײף איז א באשיצטער שלאסבארער קאסטן וואס מען ניצט צו באשיצן ווערטפֿולע זאכן קעגן גניבות און שאדן. א סייף איז געמאכט פון דיקן מעטאל און געוויינלעך איז איי ..

                                     

ⓘ סייף

א סײף איז א באשיצטער שלאסבארער קאסטן וואס מען ניצט צו באשיצן ווערטפֿולע זאכן קעגן גניבות און שאדן. א סייף איז געמאכט פון דיקן מעטאל און געוויינלעך איז איין זייט א טיר.

                                     

1. ספעציפֿיקאציע

א סייף דארף זיין:

  • אויסהאלטיק קעגן פֿייער
  • אויסהאלטיק קעגן אריינברעכן
  • זאל האבן א גוטן שלאס
  • פֿארפֿעסטיקט צו א וואנט אדער פאדלאגע
  • אויסהאלטיק קעגן אנדערע זאכן למשל שטויב, וואסער