ⓘ טראטואר. דער טראָטואַר איז דאָס װעגל בײ דער זײט פון אַ גאַס אָדער װעג פֿאַר פֿיסגייערס װאו מענטשן שפּאַצירן. ממאַכט אַ טראָטואַר פון צעמענט אָדער ציגל. אין אַמע ..

                                     

ⓘ טראטואר

דער טראָטואַר איז דאָס װעגל בײ דער זײט פון אַ גאַס אָדער װעג פֿאַר פֿיסגייערס װאו מענטשן שפּאַצירן. ממאַכט אַ טראָטואַר פון צעמענט אָדער ציגל. אין אַמעריקע סזענען נישט פאַראַן קײן טראָטואַרן בײ דער זײט פון שאָסײען צוליב די גיכקײט פון די אױטאָס. אין סרוב שטעט, מענטשן טאָרן נישט פירן ראווערס אױף די טראָטואַרן אָבער אַ סך מענטשן טוען אַזױ װײל זײ מײנען אַז סאיז אַ סך מער זיכער צו פירן אַ ביציקל אין מיטן טראָטואַר װי אין מיטן גאַס אָדער װעג.