ⓘ הויפט זייטא שבט. הרמא- אנפאנג פון דער שפאנישער אינקוויזיציע. התרפו - געבוירן פראפעסאר יהודה לוי, פיזיקער, רב, רעקטאר פון מכון לב אין ירושלים התרלט - דער מהרם שי ..

                                     

ⓘ הויפט זייט/א שבט

  • הרמ"א- אנפאנג פון דער שפאנישער אינקוויזיציע.
  • התרפ"ו - געבוירן פראפעסאר יהודה לוי, פיזיקער, רב, רעקטאר פון מכון לב אין ירושלים
  • התרל"ט - דער מהר"ם שיק איז נפטר