ⓘ משה חיים אפרים פון סדילקאוו. רבי משה חיים אפרים פון סודילקאוו איז געווען גאר א הייליגער מאן, א זון פון אדל די טאכטער פון בעל שם טוב, און א ברודער פון רבי ברוך מ ..

                                     

ⓘ משה חיים אפרים פון סדילקאוו

רבי משה חיים אפרים פון סודילקאוו איז געווען גאר א הייליגער מאן, א זון פון אדל די טאכטער פון בעל שם טוב, און א ברודער פון רבי ברוך מעזשביזשער און פון פייגא דאס אייניקל פון בעש"ט.

עס איז נסתלק געווארן אין יאהר תק"ס.

ער האט מחבר געווען דעם ספר דגל מחנה אפרים.