ⓘ סאציאל וויסנשאפט. סאציאַל־וויסנשאַפֿט נעמט אַרײַן אקאדעמישע דיסציפלינען וואס באהאנדלען די שטודיע פון דעם געזעלשאפטלעכע לעבן פון גרופעס פון מענטשן און איינציגע מ ..

                                     

ⓘ סאציאל וויסנשאפט

סאציאַל־וויסנשאַפֿט נעמט אַרײַן אקאדעמישע דיסציפלינען וואס באהאנדלען די שטודיע פון דעם געזעלשאפטלעכע לעבן פון גרופעס פון מענטשן און איינציגע מענטשן כולל אנטראפאלאגיע, קאמוניקאציע שטודיעס, קרימינאלאגיע, עקאנאמיק, געאגראפיע, היסטאריע, פאליטישע וויסנשאפט, פסיכאלאגיע, און סאציאלאגיע.