ⓘ צאנז, הויף. צאנז אין מערב גאליציע, איז א באקאנטע שטאט אין די חסידישע קרייזן, וואס דארטן האבן געוואוינט די רבנים און רביס פון דער צאנזער דינאסטיע וואס ציעט זיך פ ..

                                     

ⓘ צאנז (הויף)

צאנז אין מערב גאליציע, איז א באקאנטע שטאט אין די חסידישע קרייזן, וואס דארטן האבן געוואוינט די רבנים און רביס פון דער צאנזער דינאסטיע וואס ציעט זיך פון רבי חיים האלבערשטאם, באקאנט אלס דער דברי חיים.

נאך זיין פטירה כ"ה ניסן התרל"ו איז זיין נאכפאלגער געווען זיין פערטער זון, רבי אהרן האלבערשטאם, וואס האט געדינט ווי רב און אדמו"ר פון צאנז, אבער מיטן נאמען קרייזער רב, דער טיטל וואס ער האט געהאט ביי זיין פאטערס לעבן פון תרט"ו.

נאך זיין פטירה א אב תרס"ו איז געווען זיין נאכפאלגער אלץ צאנזער רב זיין זון רבי אריה לייבוש האלבערשטאם, מיטן נאמען באקאנט אלס רבי לייבוש צאנזער, און נאך זיין פטירה כ"א אדר א תרצ"ה האט מען אויפגענומען זיין זון אלץ צאנזער רב רבי מרדכי זאב האלבערשטאם וואס איז געהרגעט געווארן ביים חורבן אייראפע כ"ו סיון תש"ב צוזאמען מיט זיין זון רבי ברוך, זיין ממלא מקום אין גריבאוו. רוב פון די חסידים זענען אומגעקומען ביים חורבן.

זעקס פון די קינדער פונעם צאנזער רב רבי חיים האלבערשטאם האבן אויפגעשטעלט חסידותן מיט נייע נעמען, און די צאנזער חסידים פון די גאנצע וועלט האבן זיך צעטיילט צווישן זיי; וואס רוב זענען אריבערגעגאנגען צו זיין בכור, רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם פון שינאווא, אבער אין שטאט צאנז און אין אירע שטעט ארום זענען רוב איינוואינער געווען חסידים פון רבי אהרן וואס איז געשטעלט געווארן דורך זיין טאטן בחייו אלץ זיין ממלא מקום. אדער ביי רבי יצחק טוביה ראבין, איידעם פון צאנזער רב, וואס ער האט איבער גענומען די שטוב און בית המדרש נישט די שטאטישע, נאר די חסידישע פון זיין שווער, דעם צאנזער רב. און אזוי איז דער צאנזער הויף געוואקסען מיט טויזנטער חסידים ביז דער מלחמה וואס דאן האט זיך געציילט אין שטאט צאנז גופא קרוב צו צוויי טויזנט חסידים. אויך אין די שפעטערע דורות האבן זיך די הויפן ווייטער צעשפרייט אויף צענדליגע רעביסטעוועס.

                                     

1. דער צאנזער בוים

רבי חיים האלבערשטאם זצ"ל התקנ"ז - כ"ה ניסן התרל"ו, רב אין צאנז, דער דברי חיים.

די קינדער פון ערשטען ווייב מרת רחל פייגא התק"ס אומגעפער - כ ניסן התר"ה), א טאכטער פון רבי ברוך תאומים-פרענקל, דער ברוך טעם).

 • רבי אהרן האלבערשטאם התקפ"ו – ר"ח מנחם אב התרס"ג, דער צאנזער רב באקאנט אלס דער קרייזער רב.
 • מרת יוטא, די ווייב פון רבי אליעזר ירוחם באראן התק"ץ אומגעפער - ג ניסן התרמ"ה) פון קראקא.
 • מרת רייצא - כ"ה תמוז התרע"ח, די ווייב פון רבי מרדכי דוב טווערסקי הת"ר – כ"ב אלול התרס"ג, דער הארניסטייפלער רב.
 • מרת מרים - ד חשוון התרנ"ט, די ווייב פון רבי משה אונגאר התק"ף אומגעפער – י"ח תשרי התרנ"ח) פון צאנז.
 • רבי דוד האלבערשטאם התקע"ח - כ"ה אלול התרנ"ג דער קשאנאווער רב.
 • רבי מאיר נתן האלבערשטאם התקפ"ה – ט"ו מנחם אב התרט"ו, דער פאטער פון ערשטען באבאווער רב.
 • רבי ברוך האלבערשטאם התקפ"ט – א אדר התרס"ו, דער גארליצער רב.
 • רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם כ שבט התקע"ו – ו טבת התרנ"ט, דער שינאווער רב, דער דברי יחזקאל.

די קינדער פון דריטן ווייב מרת רעכיל דבורה א טאכטער פון רבי יחיאל צבי הירש אונגאר פון טארנא.

 • מרת פראדיל - ד אייר התרע"ג, די ווייב פון רבי אלעזר ראזענפעלד י ניסן התרכ"ב - ז מנחם אב התש"ג, רבי אלעזרל אושפצינער.
 • מרת נחמה - כ"א סיון התרצ"ד, די ווייב פון רבי יצחק טוביה רובין י"ג תמוז התרי"ח - ט"ו תמוז התרפ"ז, פון צאנז.
 • רבי יצחק ישעיה האלבערשטאם הי"ד התרכ"ד – התש"ג, דער טשחויווער רב.
 • מרת גיטשא, די ווייב פון רבי בצלאל יהושע מאשקאוויטש הת"ר אומגעפער - ה תמוז התרע"ה).
 • אריה לייבוש האלבערשטאם
 • רבי שלום אליעזר האלבערשטאם הי"ד התרכ"ב – ט"ז סיון התש"ד, דער ראצפערטער רב.
 • מרת טילא - י"ט כסליו התרנ"ה, די ווייב פון רבי אהרן הורוויץ התר"י - י"ב אדר א התרפ"ז, דער בייטשער רב.
                                     

2. שינאווער צווייג

זעט דעם הויפּט אַרטיקל – שינאווא הויף

רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצ"ל כ שבט התקע"ו – ו טבת התרנ"ט, דער שינאוואער רב.

די קינדער פון ערשטען ווייב מרת טאבע - התקצ"ט, א טאכטער פון רבי אריה לייביש ליפשיץ, רב אין ווישניצא, דער אריה דבי עילאי).

 • רבי נפתלי האלבערשטאם זצ"ל י"ד חשוון התקצ"ח - כ"א כסליו התרכ"ד.
 • מרת דרעזיל, די ווייב פון רבי פנחס תאומים-פרענקל הת"ר אומגעפער - התרל"ט), רב אין בוקאווסק און ציעשינאוו.

די קינדער פון צווייטן ווייב מרת דבורה - התר"ד אומגעפער), א טאכטער פון רבי מרדכי זילברשטיין, רב פון האלאשיץ, אן איידעם פון זיין ערשטען שווער דער אריה דבי עילאי).

 • מרת חיה שרה, די ווייב פון רבי אלעזר בינדיגער הת"ר אומגעפער - התר"ם אומגעפער) פון שינאווא.
 • רבי משה האלבערשטאם ט מנחם אב התר"ב – י"ב חשוון התרע"ט, רב אין שינאווא און צאנז), רבי משהלי שינאווער.

, די ווייב פון רבי נפתלי רובין התרכ"א - י"ג ניסן התרח"ץ, רב אין ווישניצא.

 • מרת פייגא ביילא, די ווייב פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם התרכ"ד - כ"א אדר התרפ"ו, רב אין פריסטיק און דוקלא
 • רבי אברהם שלום האלבערשטאם הי"ד התרט"ז אומגעפער - ו סיון הת"ש), רב אין סטראפקאוו.
 • רבי אריה לייביש האלבערשטאם התר"ך אומגעפער - ג תמוז התר"ץ), פון טארנא.
 • רבי שמחה ישכר בער האלבערשטאם אב התרכ"ט - כ טבת התרע"ד, רב אין ציעשינאוו.
 •                                      

  3. קשאנאווער צווייג

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – קשאנאוו הויף
  • רבי משה האלבערשטאם זצ"ל הת"ר - ה אדר התרע"ה, רב אין קשאנאוו.
  • רבי אריה לייביש האלבערשטאם זצ"ל התקצ"ח - אדר א התרס"ח, דוקלער רב.
  • רבי יוסף זאב האלבערשטאם זצ"ל התקצ"ז - כ"ג אלול התרכ"ב פון קשאנאוו.
  • רבי דוד האלבערשטאם זצ"ל התקע"ח - התרנ"ג קשאנאווער רב.
  • רבי נפתלי האלבערשטאם זצ"ל התר"י - כ"ט תמוז התרפ"ג, רב אין קשאנאוו
                                       

  4. באבאווער צווייג

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – באבוב הויף
  • מרת שפרינצא, די ווייב פון רבי חיים אליעזר אונגאר רב אין ראדליב, א זון פון רבי יעקב יצחק אונגאר, פון זשאבנא.
  • רבי מאיר נתן האלבערשטאם זצ"ל התקפ"ה – ט"ו מנחם אב התרט"ו. דער פאטער פון דעם ערשטען באבאווער רב.
  • די ווייב בזיווג ראשון פון רבי נפתלי הורוויץ ד טבת התר"ה – י"ח תשרי התרע"ו, רב אין מעליץ.
  • רבי יוסף יהודה אונגאר הי"ד.
  • רבי מאיר אונגאר הי"ד.
  • רבי שלמה האלבערשטאם זצ"ל התר"ז - א תמוז התרס"ה, דער ערשטער באבובער רב.
  • רבי בן-ציון האלבערשטאם הי"ד י אייר התרל"ד - ד מנחם אב התש"א, דער צווייטער באבובער רב.
  • מרת חיה שיינדל די ווייב פון רבי חיים יעקב טייטלבוים רב אין לימנוב.
                                       

  5. קרייז - צאנז צווייג

  • רבי מרדכי זאב האלבערשטאם הי"ד התרמ"ב - כ"ו סיון התש"ב, רב און צאנז.
  • ר ברוך אריה לייביש טווערסקי. יוסף טווערסקי. רוחמה. דבורה.
  • רבי שמואל שמעלקי האלבערשטאם - ט טבת התרס"ג פון דוקלא.
  • רבי אהרן האלבערשטאם זצ"ל התקפ"ו – ר"ח מנחם אב התרס"ג, דער קרייזער רב.
  • מרת רחל פייגא, די ווייב פון רבי משה האלבערשטאם התר"ט - כ תשרי התרס"ד, רב אין בארדיאוו. זעה דעם בארדיאווער צווייג פון דעם גארליצער בוים
  • רבי נפתלי האלבערשטאם צאנז - גריבאווער רבי אין ניו יארק.
  • מרת טויבע די ווייב פון רבי אברהם יהושע העשיל טווערסקי מאלינער רבי אין שיקאגא.
  • רבי ברוך האלבערשטאם הי"ד התרס"ג אומגעפעהר - ג תשרי התש"ג), רב אין גריבאוו.
  • רבי אריה לייביש האלבערשטאם זצ"ל התרי"ב - כ"א אדר א התרצ"ג, רב און צאנז.
  • רבי ברוך האלבערשטאם מנהל הכנסת אורכים ברוקלין, רבי מרדכי זאב האלבערשטאם רב פון צאנז קרעניץ, רבי מנחם צבי רב פון קהל בני תורה צאנז, רבי סיני האלבערשטאם, רבי אשר האלבערשטאם, רבי חיים מאיר האלבערשטאם, רבי אהרן רב פון צאנז קרייז ומנהל דרכי חיים, רבי קלונימוס קלמן האלבערשטאם מנהל ישיבה לצערים סאטמאר, רבי ארי ליבוש האלבערשטאם ר"ם בישיבה באבוב 45
  • מרת רעכיל די ווייב פון רבי שמחה פעלזונבורג אן אייניקל פון חתם סופר.
  • ברוך פעלזונבורג. נטע ניסן אברהם פעלזונבורג.
  • ברוך האלבערשטאם. אברהם האלבערשטאם. אריה לייביש האלבערשטאם. דוד האלבערשטאם. מרדכי זאב האלבערשטאם. רחל דבורה.
  • רבי חיים אהרן האלבערשטאם
  • די ווייב פון רבי דוד הורוויץ א זון פון רבי אליעזר הורוויץ רב אין גראדזיסק.
  • רבי אפרים האלבערשטאם הי"ד.
  • רבי משה האלבערשטאם הי"ד.
  • מרת חיה חייטשע, די ווייב פון רבי ישראל אונגאר, א זון פון רבי שלום דוד אונגאר פון זשאבנא
  • רבי פנחס שמעיה האלבערשטאם.
  • די ווייב פון רבי אביגדור צבי האלבערשטאם פון אלט-צאנז און בארדיאוו
  • רבי צבי הירש האלבערשטאם הי"ד.
  • די ווייב פון רבי אברהם חיים טייטלבוים פון קרעניץ
  • מרת בת-שבע די ווייב פון רבי ברוך קאנער, א זון פון רבי יעקב שמשון קאנער.
  • רבי שלום האלבערשטאם - התרצ"ד, רב אין פיעקלא איידעם ביים אמרי נועם פון דזשיקאוו


                                       

  6. גארליצער צווייג

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – גארליץ הויף
  • רבי אלישע האלבערשטאם זצ"ל התר"ך - י"ט תשרי התש"א, גארליצער רב.
  • מרת רייזל נפ׳ התרצ"ו, האט געהייראט בזיווג ראשון הרב משה אייכנשטיין, א זון פון הרב סענדיר ליפא אייכנשטיין רב אין זידיטשוב. בזיווג שני האט זי געהייראט הרב פנחס חאדאראוו, רב אין זעביא. בזיווג שלישי האט זי געהייראט רבי יהודה אריה לייב אלטער דעם ״שפת אמת״.
  • מרת חנה התרי"ג אומגעפער - כ"ט טבת התרצ"ב), האט געהייראט הרב משה יהודה ליב שפירא התרי"ג - ב חשוון התרע"ז, רב אין בייטש, סאסוב, און סטריזשעוו.
  • רבי ברוך האלבערשטאם זצ"ל התקפ"ט – א אדר התרס"ו, דער גארליצער רב.
  • רבי משה האלבערשטאם זצ"ל התר"ט - כ תשרי התרס"ד, בארדיאווער רב.
  • מרת יוכבד רבקה, האט געהייראט הרב אריה לייביש טייטלבוים הת"ר - י"ז אלול התרפ"ג, רב אין קרעשוב און רודניק.
  • רבי סיני האלבערשטאם זצ"ל התר"ל - כ"ו תמוז התש"א, זשמיגראדער רב
  • רבי שלום האלבערשטאם זצ"ל התרט"ו - התש"ב, ניסקאער רב
  • רבי צבי הירש האלבערשטאם זצ"ל התר"י - ט"ו מנחם אב התרע"ח, רב אין רודניק.


                                       

  7. ראצפערט צווייג

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – ראצפערט הויף
  • רבי חיים האלבערשטאם התרמ"ב - י"ט כסלו התש"ב, רב אין סאטמאר.
  • רבי מרדכי האלבערשטאם הי"ד, רב אין טיסא-ליק.
  • רבי יעקב יצחק האלבערשטאם הי"ד, פון סאטמאר.
  • מרת דבורה הי"ד.
  • רבי אלטער מאיר דוד האלבערשטאם הי"ד, דיין אין סאטמאר, אן איידעם פון רבי יוסף פאנעט, רב אין אלינדא און דעעש.
  • רבי שלום אליעזר האלבערשטאם הי"ד התרכ"ב – ט"ז סיון התש"ד, דער ראצפערטער רב.
  • די ווייב פון רבי אברהם נפתלי האלבערשטאם א זון פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם, רב אין סטראפקאוו.
  • מרת הינדא הי"ד, די ווייב פון רבי יצחק טייטלבוים פון ווילאווא.
  • רבי משולם זושא יצחק האלבערשטאם התרמ"ד – כ"ג אייר התש"ד, פון ראצפערט.
  • מרת גיטל הי"ד, די ווייב פון רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים פון סיגעט.
  • רבי חיים האלבערשטאם הי"ד.
  • מרת יוכבד רבקה, די ווייב פון רבי אלימלך ריינמאן פון ניו יארק.
  • מרת סימא, די ווייב פון רבי יוסף כ"ץ פון ניו יארק.
  • מרת רייצא, די ווייב פון רבי יואל בעער פון סאן-פאולא בראזיל.
  • מרת לאה רחל די ווייב פון רבי מנחם מענדל אליעזר זאב רויזנבוים, דער קרעטשינפער רבי אין רחובות.
  • חיה פעריל. אדל. חנה גיטל. יוכבד. מלכה. פייגא בינה. משולם זושא.
  • מרת חיה פראדל, די ווייב פון רבי בן-ציון האלבערשטאם, דער באבאווער רב.
  • מרת אדל, בזיווג ראשון די ווייב פון, רבי חיים מאשקאוויטש, א זון פון הרב בצלאל יהושע מאשקאוויטש, פון גלינא. בזיווג שני די ווייב פון רבי ישראל צבי רויטנבערג, דער קאסאנער רבי.
  • מרת חנה, בזיווג ראשון, די ווייב פון אן אייניקל פון טריסקער מגיד. בזיווג שני די ווייב פון רבי מנחם מענדל ראזענפעלד, א זון פון הרב שלום ראזענפעלד דער צווייטער, רב אין קאמינקא.
  • מרת סימא ברכה, די ווייב פון רבי חיים צבי טייטלבוים, דער סיגוטער רב.


                                       

  8. טשחויווער צווייג

  • מרת רעכיל דבורה, זי האט געהייראט רבי חיים יצחק טווערסקי, אן אייניקל פון רבי אהרן טווערסקי פון טשערנאבל.
  • רבי חיים יצחק הי"ד התרמ"ו אומגעפעהר, כ"ד ניסן התש"ג).
  • רבי יצחק ישעיה האלבערשטאם, דער טשחויווער רב, הי"ד
  • הרב מנחם מענדל האלבערשטאם התרפ"ו, אן איידעם פון רבי צבי אלימלך שפירא רב אין בערטש.
  • רבי חיים האלבערשטאם התרמ"ב -התשט"ז, טשחויווער רבי אין אמעריקא.
  • רבי דוד יהושע האלבערשטאם הי"ד התר"ס - התש"ג, אן איידעם פון רבי יצחק רובין רב אין סאסנאוויץ.
  • אשר האלבערשטאם הי"ד.יחיאל האלבערשטאם הי"ד.שפרה חנה העניע האלבערשטאם הי"ד.
  • דוד. פיגל יוכבד. ברכה
  • רבי שמעון האלבערשטאם הי"ד, פון ראפשיץ, אן איידעם פון רבי שלום רוקח פון קארוב.
  • מרת הענא, זי האט געהייראט רבי מנחם מענדל האלבערשטאם הי"ד, א זון פון רבי אריה לייביש האלבערשטאם פון מאשינא.
  • מרת דבורה.
  • רבי ברוך האלבערשטאם הי"ד.
  • מרת סימא.
  • רבי אשר האלבערשטאם.
  • רבי חיים האלבערשטאם הי"ד.
  • רבי יעקב צבי האלבערשטאם הי"ד התרנ"ו – התש"ג, רב אין סוכא, אן איידעם פון זיין פעטער הרב אלעזר ראזענפעלד פון אשפעצין.
  • רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם הי"ד התרס"ה - ד אב התש"א, פון קראקא, אן איידעם פון רבי בן ציון האלבערשטאם רב אין באבאוו.
                                       

  9. צאנז-קלויזנבורג צווייג

  זעט דעם הויפּט אַרטיקל – קלויזענבורג
  • רבי שלמה גאלדמאן, צאנז־זוועהילער רבי אין יוניאן סיטי, ניו דזשערסי, פאראייניגטע שטאטן
  • רבי צבי אלימלך האלבערשטאם, צאנז־קלויזענבורעגער רבי אין קרית צאנז, נתניה, ארץ ישראל
  • רבי יקותיאל יהודה האלבערשטאם, קלויזענבורעגער רב, זון פון רבי צבי הירש פון רודניק
  • רבי שמואל דוד האלבערשטאם, צאנז־קלויזענבורעגער רבי אין בארא פארק, ברוקלין, ניו יארק, פאראייניגטע שטאטן
                                       
  • געווארן דורך הרה ק ר חיים האלבערשטאם זיע א זעט צאנז הויף קלויזענבורג איז דער נאמען פון א חסידישן הויף וואס איז געגרינדעט געווארן דורך האדמו ר ר יקותיאל
  • צאנז זוועהיל איז דער נאמען פון א חסידישן הויף וואס איז געגרינדעט געווארן דורך רבי שלמה גאלדמאן.
  • וואס איז באקאנט ביי חסידים ווי דער הויף וואס האט אויפגעשטעלט רבי שלום אליעזר האלבערשטאם, זון פון דעם דברי חיים פון צאנז דער גרינדער פונעם ראצפערטער חסידות
  • רובין פון צאנז מרת חיה די ווייב פון הרב חיים אלכסנדר ראזענפעלד מרת מרים די ווייב פון הרב יחיאל מיכל שפירא פון קרימא ראפשיץ הויף צאנז הויף י ג אורות
  • מגיד. זיין זון הרה ק רבי יחיאל מיכל זי ע האט איבערגענומען דעם זוועהילער הויף און נאך זיין פטירה י ב תשרי תרט ז איז די הנהגה אריבער צו זיין זון הרה ק
  • רבי ן אין הויף צו כאפן א רעיון, חידוש אדער סברה, וואס קען זיין גאר נוצבאר פאר תלמידי חכמים. דער רבי איז דער נשיא פון דער קהילה און מוסדות צאנז קלויזענבורג
  • ישיבה אין דער צאנז - קלויזנבורג קהילה אין יוניאן סיטי פון די תש ל יארן. נאך דער פטירה פון זיין שווער הרב יקותיאל יהודה האלבערשטאם פון צאנז - קלויזנבורג אין 1994 האט
  • האלבערשטאם ה תר ז - א תמוז ה תרס ה דער ערשטער באבובער רב. צאנז הויף באבאוו הויף י ג אורות - סיפורים דערציילט דורך רבי יענקלי לייזער דער פשעווארסקער
  • צאנז בז ש די ווייב פון אן אייניקל פון דעם שרף פון סטרעליסק. די ווייב פון רבי אריה לייביש האלבערשטאם פון טארנא. זעט ווייטער. זעט אויך: ראפשיץ הויף
  • ווייב פון רבי אלעזר פרנס. רבי מרדכי דוד אונגאר זצ ל ה תרי ח ה תרע ו פון צאנז רבי בן ציון אונגאר, אן איידעם בז ר פון רבי משה האלבערשטאם רב אין שינאווא
  • רבי משה אונגאר זצ ל ה תק ף י ח תשרי ה תרנ ח פון צאנז רבי משה איז געבוירן און יאר ה תק ף אומגעפער צו זיין פאטער הרב מרדכי דוד אונגאר דער דאמבראווער