ⓘ שינאווא, הויף. שינאווא, וועסט גאליציע, איז א באקאנטע שטאט אין די חסידישע קרייזן, דורך דעם וואס דארטן האבן געוואוינט די רבנים און רביס פון דער שינאווער דינאסטיע ..

                                     

ⓘ שינאווא (הויף)

שינאווא, וועסט גאליציע, איז א באקאנטע שטאט אין די חסידישע קרייזן, דורך דעם וואס דארטן האבן געוואוינט די רבנים און רביס פון דער שינאווער דינאסטיע וואס ציעט זיך פון רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם, באקאנט אלס דער שינאווער רב, וואס איז אן אפצווייג פון דעם צאנזער דינאסטיע.

אין ווירקליכקייט האבען דארט שוין געוואוינט פריער אנדערע חסידישע רבנים, צ.ב.ש. רבי משה טייטלבוים דער ישמח משה.

טראץ דעם וואס דער שינאווער רב איז געווען דער עלצטער זון און א גרויסער אנהענגער פון זיין פאטער רבי חיים האלבערשטאם דער צאנזער רב, דאך האט ער שוין אין יאר התרט"ו נאך ביים פאטערס לעבן אנגענימען קוויטלעך און מיט פארשידענע אויפפירונגן מנהגים זיך געפירט אנדערש ווי זיין פאטער, און אויך ביי געוויסע זאכען וואס האבן געהאט צוטוהן מיט הלכה האט ער געפסקנט נישט ווי דער פאטער.

                                     

1. שינאווער רבנים און רביס פון דער שינאווער דינאסטיע

 • רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם הי"ד שינאווער רבי אין שינאווא.
 • רבי יקותיאל יהודה האלבערשטאם הי"ד שינאווער רבי אין צאנז.
 • רבי משה האלבערשטאם זצ"ל רב אין שינאווא. נאך דעם קרייזער רבס פטירה אין יאר התרס"ד איז ער אריבער קיין צאנז.
 • רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם זצ"ל, דער ערשטער שינאוואער רב
 • רבי אריה לייביש מרדכי האלבערשטאם זצ"ל שינאווער רבי אין צאנז.
 • רבי חיים אלעזר בינדיגער הי"ד, רב אין שינאווא.
 • רבי אלימלך בינדיגער זצ"ל, פון התרס"ו רב אין שינאווא.
                                     

2. דער שינאווער בוים

רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם כ שבט התקע"ו – ו טבת התרנ"ט, דער שינאווער רב.

די קינדער פון ערשטן ווייב מרת טאבע - התקצ"ט, א טאכטער פון רבי אריה לייביש ליפשיץ, רב אין ווישניצא, דער אריה דבי עילאי)

 • רבי נפתלי האלבערשטאם י"ד חשוון התקצ"ח - כ"א כסליו התרכ"ד.
 • מרת דרעזיל, די ווייב פון רבי פנחס תאומים-פרענקל הת"ר אומגעפער - התרל"ט), רב אין בוקאווסק און ציעשינאוו.

די קינדער פון צווייטן ווייב מרת דבורה - התר"ד אומגעפער), א טאכטער פון רבי מרדכי זילבערשטיין, רב פון האלאשיץ, אן איידעם פון זיין ערשטן שווער דער אריה דבי עילאי)

 • רבי משה האלבערשטאם ט מנחם אב התר"ב – י"ב חשוון התרע"ט, רב אין שינאווא און צאנז), רבי משהלי שינאווער.
 • מרת חיה שרה, די ווייב פון רבי אלעזר בינדיגער הת"ר אומגעפער - התר"ם אומגעפער) פון שינאווא.

די קינדער פון פערטן ווייב מרת חנה רחל א טאכטער פון רבי צבי הירש רומערז רב אין לעשנוב, א ברודער פון מרת מלכה די ווייב פון דעם שר שלום פון בעלזא.

 • רבי אברהם שלום האלבערשטאם הי"ד התרט"ז אומגעפער - ו סיון הת"ש), רב אין סטראפקאוו.
 • מרת פייגא ביילא, די ווייב פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם התרכ"ד - כ"א אדר התרפ"ו, רב אין פריסטיק און דוקלא
 • רבי שמחה ישכר בער האלבערשטאם אב התרכ"ט - כ טבת התרע"ד, רב אין ציעשינאוו.
 • רבי אריה לייביש האלבערשטאם התר"ך אומגעפער - ג תמוז התר"ץ), פון טארנא.
 • מרת מרים מלכה, - הושענא רבה התר"ס, די ווייב פון רבי נפתלי רובין התרכ"א - י"ג ניסן התרח"ץ, רב אין ווישניצא.
                                     

3. דרעזיל - רבי פנחס תאומים-פרענקל צווייג

פון ערשטן זיווג, מרת טאבע א טאכטער פון רבי אריה לייביש ליפשיץ, דער אריה דבי עילאי.
 • מרת דרעזיל, די ווייב פון רבי פנחס תאומים-פרענקל זצ"ל הת"ר אומגעפער - התרל"ט), רב אין בוקאווסק און ציעשינאוו.
 • מרת טויבא רחל, די ווייב פון רבי אהרן האלבערשטאם התרנ"ה אומגעפער -) פון ניו יארק גארליצער רב.
 • רבי פנחס אריה לייביש תאומים-פרענקל הי"ד התרנ"ח אומגעפער - י"א תשרי התש"ג), רב אין קלאסנא-וויעליטשקא.
 • מרת פרומט ביילא, די ווייב פון רבי מנחם מענדל הורוויץ הי"ד התרמ"ג אומגעפער - התש"ג), רב אין מעליץ
 • מרת יוכבד רייצא, די ווייב פון רבי נפתלי צבי שמואל ראזענפעלד הי"ד, א זון פון הרב אלעזר ראזענפעלד פון אשפעצין.
 • רבי חיים ברוך הי"ד.
 • רבי יחזקאל שרגא תאומים-פרענקל הי"ד - ל"ב בעומר התש"ד, דיין אין וויעליטשקא. אן איידעם פון רבי מאיר הורוויץ, רב אין לינסק.
 • רבי שמואל שמעלקא עזריאל תאומים-פרענקל זצ"ל התרכ"ז - כ"ב חשוון התרצ"ד, רב אין קלאסנא-וויעליטשקא.
 • רבי דוד הי"ד.
 • די ווייב פון רבי אליהו האבערלאנד, פון ניו יארק.
 • רבי יהושע העשיל תאומים-פרענקל - התרנ"ד, רב אין ספקאוו.
 • רבי משה פנחס תאומים-פרענקל.
 • מרת פייגא ביילא, די ווייב פון רבי שמואל שמחה לייזער, פון טארנא


                                     

4. רבי נפתלי צווייג

פון ערשטן זיווג, מרת טאבע א טאכטער פון רבי אריה לייביש ליפשיץ, דער אריה דבי עילאי.
 • רבי נפתלי האלבערשטאם זצ"ל י"ד חשוון התקצ"ח - כ"א כסליו התרכ"ד. ער איז נפטר געווארן זייער יונג און האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער.
                                     

5. חיה שרה - רבי אלעזר בינדיגער צווייג

פון צווייטן זיווג, מרת דבורה א טאכטער פון רבי מרדכי זילברשטיין, רב פון האלאשיץ, אן איידעם פון אריה דבי עילאי.
 • מרת חיה שרה, די ווייב פון רבי אלעזר בינדיגער זצ"ל הת"ר אומגעפער - התר"ם אומגעפער), פון שינאווא.
 • רבי חיים אלעזר בינדיגער, רב אין שינאווא, אן איידעם פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם, דער סטראפקאווער רב.
 • רבי אלימלך בינדיגער זצ"ל התר"ך אומגעפער - התרפ"ה אומגעפער), רב אין שינאווא.
 • מרת מאטיל לאה, די ווייב פון רבי יוסף בירנבוים, הי"ד.
 • מרת רייזל פעריל, - כ"ה כסלו התשל"א די ווייב פון רבי יוסף שמואל פרענקל פון קרית צאנז.
 • מרת אסתר גיטל די ווייב פון רבי ישכר בלויגרונד התר"ל אומגעפער - הת"ש), רב אין קאלוואריע.
 • רבי ברוך אברהם בלויגרונד הי"ד התר"ן אומגעפער - התש"ג), רב אין קאלוואריע.
 • רבי שלמה בלויגרונד אן איידעם פון רבי אריה לייביש האלבערשטאם פון טארנא.
 • רבי יחזקאל שרגא פרענקל פון רמת גן ארויסגעבער פון ספר דברי יחזקאל החדש.
 • רבי שמואל בלויגרונד, פון קאלוואריע.
 • רבי יחזקאל שרגא בלויגרונד, פון קאלוואריע.
 • מרת חנה, די ווייב פון רבי משה גראסס, א זון פון רבי רפאל גראסס, רב אין בערבעשט.
 • רבי נפתלי אלימלך בלויגרונד, פון לאדזש.
 • מרת רחל מרים, די ווייב פון רבי יהושע האלבערשטאם א זון פון רבי אשר מאיר האלבערשטאם, רב אין באכניא.
 • מרת זיסל, די ווייב פון רבי יחיאל וויינבערג, א זון פון רבי דוב בעריש וויינבערג.
                                     

6. רבי משהלע - שינאווא

פון צווייטן זיווג, מרת דבורה א טאכטער פון רבי מרדכי זילבערשטיין, רב פון האלאשיץ, אן איידעם פון אריה דבי עילאי.
 • רבי משה האלבערשטאם זצ"ל ט מנחם אב התר"ב – י"ב חשוון התרע"ט, רב אין שינאווא. נאך דעם קרייזער רבס פטירה אין יאר התרס"ד איז ער אריבער קיין צאנז.
 • ישראל יעקב יוקל הי"ד. יחזקאל שרגא הי"ד. יוטקע ליפשע הי"ד.
 • רבי אריה לייביש מרדכי האלבערשטאם התרל"ב אומגעפער – כ"ז חשוון התרצ"א), שינאווער רבי אין צאנז.
 • רבי יקותיאל יהודה האלבערשטאם הי"ד התרנ"ג אומגעפער - התש"ב אומגעפער), שינאווער רבי אין צאנז.
 • מרת ריווא הי"ד, די ווייב פון רבי יצחק מאסקאוויטש התר"ס - ט חשוון התרצ"א, א זון פון שאצער רבי פון לאנדאן.
 • רבי משה האלבערשטאם הי"ד, פון שינאווא.
 • מרת רחל הי"ד, די ווייב פון רבי יעקב הורוויץ, מעליצער רב, אן אייניקל פון רבי נפתלי הורוויץ רב אין מעליץ.
 • רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם הי"ד התרנ"ה אומגעפער - התש"ג אומגעפער), שינאווער רבי אין שינאווא.
 • רבי יחיאל מיכל האלבערשטאם הי"ד.
 • שלמה הי"ד. ליפטשע הי"ד.
 • רבי דוד האלבערשטאם זצ"ל התרל"ח – התרצ"ה. אומגעפער), רב אין סאקאלאוו.
 • הבחור אברהם אבא האלבערשטאם הי"ד.
 • מרת הינדא מירל הי"ד - כ"ד אדר ב התש"ג.
 • מרת מרים, די ווייב פון רבי יעקב יצחק בידערמאן, רבי פון שידלאווצא.
 • רבי יחזקאל שרגא תאומים–פרענקל - התשכ"ז, פון ניו יארק.
 • מרת מרים, די ווייב פון רבי חיים קאנער - י"ד תשרי התשכ"א, פון טשחויוו אין ניו יארק. א זון פון איר פעטער רבי יעקב שמשון קאנער.
 • מרת יוטא - התרע"ז, די ווייב פון רבי יעקב תאומים–פרענקל התרכ"ז - ט"ז תמוז התרפ"ט, רב אין קאלאשיץ און פאדגורזע.
 • מרת חנה, די ווייב פון רבי אשר ישעיה האלפרין התר"ס -, דעמבניקער רב פון ניו יארק.
 • רבי יהושע פייוויל תאומים-פרענקל התרנ"ב - ב אייר התש"ב, רב אין פאדגורזע.
 • מרת רחל די ווייב פון רבי משה שטיינבערג התרס"ג - ג אב התשמ"ז, בראדער רב פון ניו יארק
 • מרת נחמה, די ווייב פון רבי חיים ענגיל הי"ד התר"ם אומגעפער - התש"א), רב אין ראדימישלא.
 • מרת פייגא, די ווייב פון רבי אלימלך בינדיגער זצ"ל התר"ך אומגעפער - התרפ"ה אומגעפער), פון התרס"ו רב אין שינאווא.
 • רבי חיים אלעזר בינדיגער הי"ד, רב אין שינאווא, אן איידעם פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם, דער סטראפקאווער רב.
 • הבחור יחזקאל שרגא פאנעטה הי"ד.
 • מרת סאשע הי"ד, די ווייב פון רבי חיים מנחם מענדל פאנעטה הי"ד, רב אין דעעש.
 • מרת חיה חנה - כ"ו שבט התרצ"ט, די ווייב פון רבי יעקב שמשון קאנער התרל"ו אומגעפער - ז סיון התש"ב), רב אין טשחויוו.
 • מרת מרים יוכבד הי"ד - י"ח סיון התש"ד, די ווייב פון רבי יעקב אלימלך פאנעטה - י"ח סיון התש"ד, רב אין דעעש.
 • מרת לאה, די ווייב פון רבי משה יהושע האגער י"ג סיון התרע"ו - עמו"ש, דער וויזשניצער רבי, אין בני ברק.
 • מרת רחל, בז"ר די ווייב פון רבי יעקב יוקל וויידענפעלד. בז"ש די ווייב פון רבי מנשה לעבערטאוו.
 • רבי חיים קאנער - י"ד תשרי התשכ"א, אן איידעם ביי זיין פעטער רבי יעקב תאומים–פרענקל.
 • רבי אברהם אביש קאנער, באטאשאנער רבי אין חיפה.
 • מרת צפורה, די ווייב פון רבי אליעזר יולס פון מאנטריאל.
 • מרת יוטא רחל הי"ד - כ"ו סיון התש"ד, די ווייב פון רבי יוסף דוב.
 • מרת שיינדיל ליפשא, די ווייב פון רבי אשר אנשיל אשכנזי הי"ד - כ"ו תמוז תש"א.
 • רבי ברוך קאנער, רב אין טשחויוו.
 • מרת שרה דבורה התר"ע - ב כסלו התשמ"ו, די ווייב פון רבי יעקב יוסף האלפרין וואסלויער רבי.
 • מרת ביילא, בז"ר די ווייב פון רבי בן-ציון אונגאר א זון פון רבי מרדכי דוד אונגאר פון צאנז. בז"ש די ווייב פון אן אייניקל פון דעם שרף פון סטרעליסק.
 • די ווייב פון רבי אריה לייביש האלבערשטאם פון טארנא. זעט ווייטער.


                                     

7. מרים מלכה - רבי נפתלי רובין - ווישניצא

 • זעט אויך: ראפשיץ הויף
פון פערטען זיווג מרת חנה רחל א טאכטער פון רבי צבי הירש רומערז רב אין לעשנוב, א שוואגער פון דעם שר שלום פון בעלזא.
 • מרת מרים מלכה - כ"א תשרי התר"ס, די ווייב פון רבי נפתלי רובין התרכ"א - י"ג ניסן התרח"ץ, רב אין ווישניצא.
 • מרת מינדל - י"ז טבת התרע"ח, די ווייב פון רבי יצחק רובין, התר"ם - כ"ט תשרי התרע"ו, רב אין צפת.
 • מרת חיה שרה, די ווייב פון רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם פון וורנאוו, א זון פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם, רב אין סטראפקאוו.
 • מרת חנה רחל, די ווייב פון רבי אביגדור האלבערשטאם התר"ן אומגעפער - ה כסלו התרע"ז), פון פריסטיק, א זון פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם, רב אין פריסטיק.
 • רבי שמואל רובין - ל סיון התשמ"ט, פון לאס אנדזשעלעס.
 • רבי יונה רובין. אן איידעם פון זיין פעטער הרב אשר רובין רב אין קארטשין
 • רבי חיים ברוך רובין הי"ד התרמ"ב - ג אלול התש"ג, רב אין ווישניצא.
 • מרת רבקה, די ווייב פון רבי חיים שטיינמעטץ, פון מיהלוביץ.
 • רבי חנה צבי הירש רובין התרמ"ד - התש"ג, סאטמארער רבי אין צאנז. אן איידעם פון רבי יחיאל נתן האלבערשטאם, רב אין בארדיאוו.
 • רבי אלעזר רובין, רב אין ניסקא.
 • מרת רייצא, די ווייב פון רבי נחום אפרים האלבערשטאם התר"ם אומגעפער - התש"ב אומגעפער) פון טארנא, א זון פון רבי אריה לייביש האלבערשטאם, רב אין טארנא.
 • מרת מיריש.


                                     

8. פייגא ביילא - מנחם מענדל האלבערשטאם - פריסטיק

 • זעט אויך: קשאנאוו הויף
פון פערטן זיווג מרת חנה רחל א טאכטער פון רבי צבי הירש רומערז רב אין לעשנוב, א שוואגער פון דעם שר שלום פון בעלזא.
 • רבי יחזקאל האלבערשטאם - ט"ו אדר התש"ב, רב אין דוקלא, אן איידעם פון רבי יצחק רובין, א זון פון רבי אברהם יהושע העשיל רובין, רב אין יאסלא, און א איידעם פון רבי נפתלי רובין.
 • מרת חנה מרים הי"ד, די ווייב פון רבי אפרים דוד האלבערשטאם הי"ד התרנ"ו -, א זון פון רבי יחיאל נתן האלבערשטאם, רב אין בארדיוב.
 • רבי חיים ברוך האלבערשטאם הי"ד התרמ"ז - התש"ב, רב אין פריסטיק.
 • מרת פייגא ביילא הי"ד - י"ח תמוז התש"ב, די ווייב פון רבי מנחם מענדל האלבערשטאם התרכ"ד - כ"א אדר התרפ"ו, רב אין פריסטיק.
 • רבי דוד האלבערשטאם הי"ד, פון טשעבין רב אין יאשליסק. אן איידעם פון רבי אלעזר ראזענפעלד פון אשפעצין.
 • רבי חנה האלבערשטאם הי"ד ו תמוז התרמ"ד - י"ח תשרי התש"ג, רב אין קאלאשיץ.
 • רבי אביגדור האלבערשטאם התר"ן אומגעפער - ה כסלו התרע"ז), פון פריסטיק. אן איידעם פון הרב נפתלי רובין.
                                     

9. סטראפקאווער צווייג

פון פערטן זיווג מרת חנה רחל א טאכטער פון רבי צבי הירש רומערז רב אין לעשנוב, א שוואגער פון דעם שר שלום פון בעלזא.
 • הבתולה צפורה הי"ד.
 • הבחור דוד האלבערשטאם הי"ד.
 • רבי אברהם שלום האלבערשטאם זצ"ל התרט"ז - ו סיון הת"ש, דער סטראפקאווער רב.
 • רבי דוד האלבערשטאם הי"ד, רב אין דאברא
 • מרת חנה שיינדיל די ווייב פון רבי ישראל צבי רובין.
 • רבי מנחם מענדל האלבערשטאם זצ"ל התרל"ג - ו אייר התשי"ד, דער סטראפקאווער רבי אין ניו יארק.
 • רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם הי"ד רב אין וורנאוו.
 • הבחור שמואל האלבערשטאם הי"ד.
 • הבחור חיים האלבערשטאם הי"ד.
 • מרת חנה רחל האלבערשטאם, די ווייב פון רבי משה אהרן האלבערשטאם.
 • מרת רייצא האלבערשטאם, די ווייב פון רבי חיים אלעזר בינדיגער, רב אין שינאווא. זעה פריער
 • רבי חיים האלבערשטאם הי"ד.
 • החתן אריה לייביש האלבערשטאם הי"ד.
 • רבי אברהם נפתלי האלבערשטאם - התש"ד הי"ד דיין אין סאטמאר.
 • הבחור יעקב קאפיל האלבערשטאם הי"ד.
 • רבי יוסף זכריה ליפשיץ הי"ד.
 • מרת גיטל פעריל, די ווייב פון רבי יעקב מאסקאוויטש שאצער-מעליצער רבי אין ניו יארק
 • רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ-האלבערשטאם ד ניסן התרס"ח
 • מרת ביילא, די ווייב פון רבי ישכר דוב ליפשיץ, דיין אין אונגוואר
 • רבי אברהם שלום ישכר דוב ליפשיץ-האלבערשטאם, סטראפקאווער רבי אין ירושלים
 • הבתולה חיה סאשא הי"ד.
 • יוכבד פריידא הי"ד.
 • מרת רבקה עלקא.
 • הבתולה הינדא ביילא הי"ד.
 • די ווייב פון רבי נחמיה הורוויץ אן אייניקל פון רבי אברהם יעקב הורוויץ רב אין פראוויזנא.
 • מרת עלקא, די ווייב פון רבי יעקב ישראל שמערלער פון קרית צאנז
 • נחמה שרה, די ווייב פון רבי אהרן רוזענבערגער פון ירושלים
 • רבי ברוך אברהם ליפשיץ הי"ד. אן איידעם פון רבי אליעזר ליפא זילבערמאן.
 • פייגא ריקל הי"ד.
 • מרת הדסה, די ווייב פון רבי יעקב יצחק מאסקאוויטש פון בת ים
 • חנה רחל הי"ד.
 • הבחור צבי אריה הי"ד.
 • הבחור אריה לייביש ליפשיץ הי"ד.
 • הבתולה שרה הי"ד.
 • רבי ישראל פרנס פון וויליאמסבורג.
 • מרת הענא, די ווייב פון רבי חיים פרנס, פון יאשניצא.
 • הרב חיים פרנס תשי״א - ט׳ אייר תשע״ו, רב פון דער סטראפקאווער קהילה אין קרית יואל
 • רבי ברוך אריה פרנס הי"ד.
 • מרת רחל הי"ד.
 • רבי אברהם מנחם פרנס הי"ד.
 • די ווייב פון רבי פנחב אריה לייב תאומים פון וויעליטשקא.
 • רבי יצחק משה פרנס הי"ד.
 • מרת יוכבד רבקה הי"ד.
 • מרת חיה - י"א תשרי התש"ג הי"ד, די ווייב פון רבי מנחם מענדל הורוויץ דער צווייטער, פון לינסק.
 • הבחור נפתלי צבי הורוויץ הי"ד.
 • הבתולה רבקה הי"ד.
 • החתן שמואל אריה הורוויץ הי"ד.
 • הבחור מאיר יעקב הורוויץ הי"ד.
 • החתן יחזקאל שרגא הורוויץ הי"ד.
 • מרת פייגא ביילא, די ווייב פון רבי בן-ציון האלבערשטאם, א זון פון רבי אביגדור צבי האלבערשטאם פון בארדיאוו הי"ד.
 • מרת חנה רחל, די ווייב פון רבי חיים אליעזר היילפערין הי"ד.
 • הבתולה מרים יוכבד הי"ד.
 • הבחור יוסף יום טוב - התש"ד הי"ד.
                                     

10. רבי אריה לייביש - טארנא

 • רבי חיים ברוך האלבערשטאם
 • רבי אריה לייביש האלבערשטאם התר"ך - ג תמוז התר"ץ, פון טארנא
 • מרת רחל מרים הי"ד, די ווייב פון רבי ישראל יוסף הורוויץ רב אין בארניוו, א זון פון רבי אביגדור הורוויץ רב אין בארניוו.
 • רבי נחום אפרים האלבערשטאם, רב אין טארנא
 • מרת פייגא, די ווייב פון רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים רב אין נירבאטור.
 • מרת רבקה הענא, די ווייב פון רבי יוסף חיים לאם דיין אין טארנא.
 • רבי צבי הירש האלבערשטאם הי"ד, רבי אין סאטמאר.
 • מרת דינה, די ווייב פון רבי שלמה טייטלבוים פון בעליגראד און דאמבראמיל.
 • מרת מרים, הי"ד
 • מרת חנה, די ווייב פון רבי שלמה בלויגרונד, א זון פון רבי ישכר בלויגרונד, רב אין קאלוואריע.
                                     

11. ציעשינאווער צווייג

 • רבי מאיר רובין, פון טאמאשאוו
 • רבי שמחה ישכר בער האלבערשטאם זצ"ל התר"ל - כ טבת התרע"ד, רב אין ציעשינאוו.
 • רבי ישראל אלימלך רובין
 • רבי שלום יחזקאל שרגא רובין-האלבערשטאם, ציעשינאווער רבי אין ברוקלין.
 • מרת הענא די ווייב פון רבי יוסף ברוך בער.
 • מרת פריידא די ווייב פון רבי שלמה האלבערשטאם דער דריטער באבובער רב.
 • רבי שמחה ישכר בער רובין טאמאשאווער רבי אין ברוקלין.
 • מרת רעכיל דבורה די ווייב פון רבי צבי הורוויץ, סטריזשעווער רבי.
 • מרת חנה רחל, די ווייב פון רבי אריה לייביש רובין התרמ"א - כ"ו אייר התש"ב, רב אין ציעשינאוו און טאמאשאוו.
 • רבי חיים ברוך טווערסקי, - כ"ט מנחם אב התרצ"ח אין ליגט אין הר הזיתים.
 • מרת רבקה מרים, די ווייב פון רבי משה משולם זוסיא טווערסקי - ב שבט התר"ף, רב אין לאהין, און קיעוו.
 • רבי יחזקאל שרגא האלבערשטאם התרס"א - ג שבט התש"ב, רב אין ציעשינאוו.
 • החתן חנניה יום טוב ליפא הי"ד. יהושע הי"ד. חיים צבי הירש הי"ד. פריידא הי"ד.


                                     

12. רעפערענצן

 • י"ג אורות - סיפורים דערציילט דורך רבי יענקלי לייזער דער פשעווארסקער רבי - ארויס געגעבן דורך זיין אייניקל רבי יוסף נפתלי וואגשאהל, התשנ"ד
 • אנציקלופדיה לחכמי גליציה, מאיר וונדר