ⓘ פאלעסטינע פליטים זענען די אנטלאפענע פון 1948, פון אינערהאלב דעם נייעם געגרינדעטן לאנד ישראל, זיי זענען אנגעקומען קיין יארדאניע, סיריע, לבנון, אבער מייסטנס זענען ..

                                     

ⓘ פאלעסטינע פליטים

פאלעסטינע פליטים זענען די אנטלאפענע פון 1948, פון אינערהאלב דעם נייעם געגרינדעטן לאנד ישראל,

זיי זענען אנגעקומען קיין יארדאניע, סיריע, לבנון, אבער מייסטנס זענען אנטלאפן צום מערב ברעג, און צום עזה שטרייף.

לויט דער אפשאצונג פון די פאראייניגטע פעלקער זענען אנטלאפן 720.000 טויזנט פאלעסטינער, ישראל שאצט עס אויף ביז 600.000.

                                     
  • וואס שטאמען אפ פונעם היסטארישן פאלעסטין, איינער פון די הויפט צילן זייערע איז געווען, אנערקענונג פון דער וועלט אין אזא פאלק. זעט אויך פאלעסטינע פליטים
  • מיליאן, לבנון קען זיך נישט ערלויבן, אז אזא זאך זאל געשען. אין רוב פאלעסטינע פליטים לאגערן, ווי עס איז געווען א מאסן מארד, קעגן די פאלעסטינער זענען זיי
  • מיליאן יידישע פליטים צונויפגעלאפענע שארית הפליטה יידן וואס האבן איבערגעלעבט די שואה, געמאכט עלייה צו מדינת ישראל, צוזאמען מיט פליטים פון אראבישע לענדער
  • עס אנגעהאלטן ביז 1975. ווען ישראל איז געגרינדעט געווארן, זענען אסאך פאלעסטינע פליטים אנגעקומען קיין לבנון, זיי זענען נישט געווארן קיין בירגער, און זיי זענען
  • טאג דערויף זענען ישראל זעלנער אריין אין מערב ביירוט, אייננעמענדיק פאלעסטינע פליטים לאגערן, האבן זיי איבערגעגעבן קאנטראל פאר די פאלאנגן, און די קריסטן
  • דעם ניי - געבוירענעם אידישן לאנד, און זיי זענען געווארן פליטים אין לאגערן אין מערב ברעג פון פאלעסטינע אין ירדן, לבנון, און דער עזה פאס. דער קריג איז גערופן