ⓘ קוואנטיטעט איז א צאל וואס מעסט וויפיל איז דא פון א געוויסער זאך. מען קען מעסטן קוואנטיטעט מיט א צאל, למשל וויפל אויטאס אדער אייער. אנדערע זאכן מעסט מען לויט זיי ..

                                     

ⓘ קוואנטיטעט

קוואנטיטעט איז א צאל וואס מעסט וויפיל איז דא פון א געוויסער זאך.

מען קען מעסטן קוואנטיטעט מיט א צאל, למשל וויפל אויטאס אדער אייער. אנדערע זאכן מעסט מען לויט זייער געוויכט, למשל צוקער אדער זאמד. א לאנד קען מעט מעסטן לויט זיין שטח.

                                     
  • קוואנטיטעט פון העמאגלאבין אין די רויטע בלוטצעלן, ווי אויך אן אראפפאל אין דער צאל פון רויטע בלוטצעלן. דאס ברענגט צו צו אן אראפפאל אין דער קוואנטיטעט פון
  • און לייזט מאטעמאטישע פראבלעמען. מאטעמאטיק האט צו טון מיט צאלן, דאטן, קוואנטיטעט סטרוקטור, געשפרייט און ענדערונג. ארכימעד אוקלידוס אוילער יאהאן בערנולי
  • פונעם אוועקשניידן די וועלדער און ברענען ברענשטאף, איז די קוואנטיטעט זויערשטאף אראפ און די קוואנטיטעט קוילן - זייערס ארויף. די אטמאספער איז צוזאמענגעשטעלט פון
  • ארייננעם 22, 500 MW אין 2012, די קוואנטיטעט פון עלעקטריע וואס די דאמבע האט גענערירט איז געווען ענלעך צו דער קוואנטיטעט גענערירט דורך דער איטייפו דאמבע
  • זויערשטאף און מינעראלן. עקאלאגן שטודירן די קאמפאזיציע, פארשפרייטונג, קוואנטיטעט צאל און מצבים פון ארגאניזמען אין עקאלאגישע סיסטעמען. עקאלאגיע איז א צווישנדיסציפלינאריש
  • פ א רזארג איז א באגריף אין עקאנאמיק, די קוואנטיטעט פון א פראדוקט וואס מען קען באקומען פאר א געוויסן פרייז. לויטן געזעץ פון פארזארג און נאכפרעג, די פארהעלטעניש
  • א סטראסטא טיסיק איז א דיסציפלין וואס דעקט אסטראפיזיק, סטאטיסטישן אנאליז און דאטן מינעריי. מען ניצט אים צו פראצעסירן די ריזיגע קוואנטיטעט פון דאטן וועגן דעם קאסמאס.
  • סובסטאנץ איז א קא ליר ענלעך צו טורקיז ווא ס איז דערגרייכט מיט גליי כע קוואנטיטעט פון בלוי ליכט און גרין ליכט, און איז דער קא מפ לעמענטארער קא ליר צו רויט
  • מאדזשענטא די קאארדינאטן Red 255, Green 0, Blue 255 דאס איז די מא קסימום קוואנטיטעט פון רויט און בלוי ליכט אן קיין גרינעם ליכט. דער נא מען פון דעם קאליר שטאמט
  • גיכקייט א סקאלארע קוואנטיטעט אין ענגליש הייסט דאס speed. א באדייטונג פון גרייס מיט א ריכטונג - אין דעם פאל איז גיכקייט א וועקטאר קוואנטיטעט אין ענגליש הייסט