ⓘ הויפט זייטב ניסן. התשכח - נפטר געווארן רבי יעקב יוסף טווערסקי - סקווערער רבי אין אמעריקע התרף - נפטר געווארן רבי שלום דובער שניאורסאהן - ליובאוויטשער רבי אין בי ..

                                     

ⓘ הויפט זייט/ב ניסן

  • התשכ"ח - נפטר געווארן רבי יעקב יוסף טווערסקי - סקווערער רבי אין אמעריקע
  • התר"ף - נפטר געווארן רבי שלום דובער שניאורסאהן - ליובאוויטשער רבי אין בילד