ⓘ 21סטער יה ..

                                     

ⓘ 21סטער י"ה

  • דער 21סטער יארהונדערט איז די צייט צווישן די יארן 2001 - 2100. 11טן סעפטעמבער 2001 - 9 11 טעראר אטאקעס אין אמעריקע