ⓘ שרייבער. א שרייבער איז דער וואס שרייבט שרייבונגען. עס זיינען דא פארשידענע שרייבערס: א שריפטשטעלער איז דער וואס שרייבט ליטעראטור פאר זשורנאלן אדער ביכער. רעפארטע ..

                                     

ⓘ שרייבער

א שרייבער איז דער וואס שרייבט שרייבונגען.

עס זיינען דא פארשידענע שרייבערס:

  • א שריפטשטעלער איז דער וואס שרייבט ליטעראטור פאר זשורנאלן אדער ביכער.
  • רעפארטער אדער זשורנאליסט איז דער וואס שרייבט אין צייטונגען.
  • סצענאר שרייבער איז דער וואס שרייבט סצענעס פאר פילמען אדער פאר טעלעוויזיע פראגראמען.
  • פראזאיקער איז דער וואס שרייבט פראזע.
  • ליריקער איז דער וואס שרייבט טעקסט פאר א קאמפאזיטאר כדי צו מאכן פאר די טעקסט מעלאדיע.
  • איבערזעצער איז דער וואס זעצט איבער פון איין שפראך צו אן אנדערעס, דאס קען זיין ביכער, ארטיקלען, דיכטונגען, ליעדער א.א.וו.
  • דיכטער איז דער וואס שרייבט דיכטונגען פיוטים.
  • דראמאטורג איז דער וואס שרייבט פארשטעלונגען צום טעאטער.