ⓘ הויפט זייטח אב. התשב - האט אנגעהויבן דאס ארויסטרייבן יידן פון דער ווארשאווער געטא צום טרעבלינקע טויט לאגער התרנח - נפטר געווארן רבי שמחה זיסל זיוו, דער אלטער פו ..

                                     

ⓘ הויפט זייט/ח אב

  • התש"ב - האט אנגעהויבן דאס ארויסטרייבן יידן פון דער ווארשאווער געטא צום טרעבלינקע טויט לאגער
  • התרנ"ח - נפטר געווארן רבי שמחה זיסל זיוו, דער "אלטער פון קעלם"
  • דער אכטער פון די ניין טעג